Meie maksejõuetuse valdkonna juht, advokaat dr Mari Agarmaa kaasati Eesti pankrotiõiguse eksperdina teedrajavasse kohtuvaidlusesse Eesti ettevõtja Oliver Kruuda pankrotimenetluse küsimustes Iirimaa kohtus.

Fookuses EL piiriülene maksejõuetuse regulatsioon

Kruuda pankroti kuulutasid nii Eesti kui ka Iiri kohtud välja 2021. aastal pärast tema kolimist Iirimaale 2020. aastal. Iiri kohtu ülesandeks oli analüüsida, kas pankrotimenetlust tuleks läbi viia Iirimaal või Eestis. Kokku on Kruudal võlgu enam kui 47 miljoni euro väärtuses.

27. juunil tühistas Iiri kohus Kruuda pankrotimääruse, vaatamata sellele, et tema pankrot kuulutati Iirimaal välja enne Eestis pankroti välja kuulutamist. Määravaks sai asjaolu, et enne pankroti väljakuulutamist Iirimaal oli Eestis Kruudale juba määratud ajutine haldur ja kohaldatud käsutuskeeldu, mis tähendab EL-i piiriülese maksejõuetuse määruse tähenduses, et Eestis algas maksejõuetusmenetlus varem.

Teedrajav otsus

Tegemist on pretsedenti loova otsusega nii Eesti kui ka rahvusvahelises kohtupraktikas. Olukorra teeb unikaalseks seegi, et menetlus käis samaaegselt nii Eestis kui Iirimaal ning kõigepealt leidsid Eesti kohtud, et Iirimaal varem tehtud pankrotimäärus ei takista Oliver Kruuda pankrotimenetluse läbiviimist Eestis ja seejärel leidis Iiri kohus, et Iirimaal tehtud pankrotimäärus tuleb Eestis alanud menetluse tõttu tühistada.

Küsimus on oluline ka võlausaldajate õiguste kaitse seisukohalt, aidates välja selgitada, kas vōlgnik kuritarvitab ōigussüsteemi vastutuse vältimiseks otsides endale soodsamat kohtualluvust (forum shopping).

Kliendimeeskond

Meie advokaat dr Mari Agarmaa, kes on üks silmapaistvamaid asjatundjaid ja praktikuid maksejõuetusõiguse küsimustes Eestis, kaasati eksperdina kohtuvaidlusesse võlausaldaja Best Idea esindaja TGS Baltic poolt.

Mari analüüsis, kas ajutise halduri määramine ja käsutuskeelu kohaldamine Eestis on maksejōuetuse menetluse algatamine maksejōuetuse määruse mōttes ning kas sellest tulenevalt on Oliver Kruuda pankrotiasja kohtualluvus Eestis ja mitte Iirimaal. Iiri kohus asus samale seisukohale Mari ekspertarvamusega, mille kohaselt Oliver Kruuda pankrotiasi allub Eesti kohtule, tühistades Iiri pankrotimääruse.

Rohkem infot – Postimees.