Meie meeskond Eestis, Lätis ja Leedus, koos Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) ning nõustamisettevõttega Richard Kemmish Consulting Limited, andis välja lõppraporti Balti riikide tagatud võlakirju puudutava õigusliku ja regulatiivse raamistiku arengust. See on suur samm Balti riikide ühtse tagatud võlakirju puudutava õigusraamistiku loomise poole, mis peaks avardama valikuvõimalusi ja tõmbama ligi rohkem investeeringuid.

Raportis välja toodud nõuannete põhjal peaksid Balti riigid kohandama oma tagatud võlakirju puudutavat riiklikku seadusandlust. Üksmeelne seaduste ühtlustamine loob välisinvestoritele uue atraktiivse instrumendi, kus pangad saaksid tagatud võlakirjade emiteerimisel võimaluse kasutada alusvarana kõigis kolmes riigis asuvat vara.

Kolme Balti riigi eelised koos

„See algatus on vaid üks instrument, mis seob omavahel kõigi kolme Balti riigi eelised, mis lubab meil ületada väikeriikide ees pahatihti seisvad raskused,“ sõnas Leedu rahandusminister Vilius Šapoka. „Ühtlustatud õiguslik regulatsioon ja uute finantsinstrumentide kasutuselevõtt loob uutele rahvusvahelistele investoritele võimalused meie piirkonda sisenemiseks ja suurendab Balti riikide konkurentsivõimet finantsturgudel. See aitab kaasa ka majanduskasvule, töökohtade loomisele ja finantsturgude stabiilsusele.“

Teise instrumendina nähakse ette väärtpaberistamist, mis looks ühtse Balti kapitalituru. Eestis võeti 2019. aasta veebruaris vastu pandikirjaseadus, Leedus ja Lätis on seaduslik raamistik ettevalmistamisel.

EBRD kolme riiki puudutava ühtse tagatud võlakirjade süsteemi arengut puudutavat lõppraportit saab lugeda siin.

Meie meeskond

Raportit aitas koostada meie rahvusvaheline meeskond: