Nõustasime maailma nišiturgudel vedelkütuste logistika ja ladustamisega tegelevat Abu Dhabi ettevõtet Liwathon Balti regiooni suurima sõltumatu naftasaaduste terminali operaatori Vopak E.O.S omandamisel. Liwathon omandas äriühingu kõik aktsiad ja ettevõtte uueks nimeks saab Liwathon E.O.S.

Rakendusstrateegia

Liwathoni tegevjuht Gert Tiivas märkis: „Oluliste terminalirajatiste omandamine ja laiendamine Eestis Tallinna lähistel Muuga sadamas on meie jaoks põnev projekt. Viime koos kogenud juhtkonnaga ellu oma strateegia, milleks on vedelkütuseturgu teenindavate terminalide võrgu väljaarendamine. Ettevõtte oskusteave ja terminaliinfrastruktuur loovad äri edasiarendamiseks tugeva aluse.“

Meie teenused ja projekti töörühm

Nõustasime Liwathoni kõikidel tehinguetappidel, sealhulgas läbirääkimistel ja tehingudokumentide koostamisel, juriidilise auditi läbiviimisel ning tehingu lõplikul vormistamisel. Projekti tiimi kuulusid partnerid Paul Künnap ja Toomas Prangli ning advokaat Mirjam Vichmann.