Minust

Kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna advokaadina nõustan kliente kinnisvaratehingutes, planeerimismenetlustes ning planeerimise ja kinnisvaraga seotud vaidlustes.

Mulle on oluline

Tehingukogemus. Mul on olnud hea meel osaleda tiimis, kes on aidanud ette valmistada ja lõpule viia viimaste aastate mõned kõige suuremad kinnisvaratehingud Eestis.

Planeerimine ja maakorraldus. Nõustan nii kohalikke omavalitsusi kui ka eraisikuid keerukates planeerimismenetlustes ja läbirääkimistel, aidates samas kohalikel omavalitsustel valmistada ette ja kehtestada planeerimislahendusi. Minu erialaseks pädevuseks on maakorraldusmenetluste kooskõlastamine ja ettevalmistamine.

Planeerimine ja kinnisvaravaidlused. Minu portfellis on oluline osa ka nii kohalike omavalitsuste kui ka eraisikute esindamisel keerulistes planeerimis- ja kinnisvaravaidlustes.

Ühinguõigus ja M&A tehingud. Toetudes oma kogemustele ühinemis- ja ülevõtmistehingute ning ühinguõiguse vallas, käsitlen kinnisvaratehinguid tervikliku protsessina, võttes arvesse selle kõiki häid külgi, unustamata ka kaasnevaid riske.

Akadeemiline töö. Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias lugenud sissejuhatust õigusteadusesse.

Akadeemiline taust

  • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool (magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Aarhusi ülikool, Taani (vahetusüliõpilane 2013.-2014. aastal)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur