Aitasime investeerimisfirmal Kaamos Group asutada sihtasutuse Targem Tulevik, mille eesmärk on Eesti stabiilse arengu jaoks oluliste valdkondade toetamine.

Kahe organisatsiooni koostöö raames avatakse sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpiringid,  et aidata õpetajatel edukamalt ja sihipärasemalt toetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut ning nad saaksid ka ise tuge lapsevanematega suhtlemisel.

Napib keskhariduse omandajaid

Noored Kooli tegevjuht Annika Küngase sõnul lõpetab igal aastal Eestis põhikooli umbes 11 000 õpilast, kuid põhikoolile järgneva nelja aasta jooksul omandab neist keskhariduse keskmiselt vaid 80 protsenti. „Haridussüsteemist varajase väljalangemise ennetamiseks on vaja tegeleda laste õpimotivatsiooniga ning õppimis- ja suhtlusoskuste arendamisega. Koos Kaamosega leidsime, et just õpetajate toetamine ja koolitamine võiks olla esimene samm “ selgitas Küngas õpetajate enesetäiendamise vajalikkust.

Õpetajate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpiringide eesmärk on parandada õpetajate kompetentsi, mis võimaldab senisest paremini toetada õpilaste arengut ja saada tuge lapsevanematega suhtlemisel. Kaamose aastane panus projekti on 56 000 eurot ja koostöö on kokku lepitud kolmeks aastaks, mille raames saab koolituse läbida kuni 200 õpetajat.

Panus tulevikku

Kaamos Groupi nõukogu liikme Juulika Vahteri sõnul on väikese riigi suurim vara haritud inimesed, mispärast ettevõtete panus haridusse toetab ettevõtluskeskkonna tulevikku. „Kuigi PISA testide järgi oleme maailma tipus, siis mure hariduse pärast peegeldub nii avaliku kui ka erasektori tööjõupuuduses. Ees on suurel hulgal väljakutseid nagu õpetajate kõrge keskmine vanus, noorte õpetajate motivatsioon, õpilaste sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus, eestikeelsele õppele üleminek ja palju muud,“ põhjendas Vahter otsust võtta Kaamose lähiaastate prioriteediks haridusprojektide toetamise ning panustada Eesti hariduse tulevikku muuhulgas läbi Noored Kooli programmi.

Lisaks Noored Kooli programmile on Kaamos toetanud programmeerimisõppe kood/Jõhvi käivitamist ning sõlminud koostöölepingu TalTechiga, töös on stipendiumiprogramm Saaremaa õpetajatele. Kuna grupp toimetab Eestile lisaks aktiivselt ka Lätis, otsib ettevõte toetusteks väljundeid ka sealsel haridusmaastikul.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Kaamost kõigis sihtasutuse asutamisega seotud õiguslikes küsimustes.

Meie kliendimeeskonda juhtis partner Piret Jesse, keda toetasid vandeadvokaat Verner Silm ja advokaat Lee Laanemäe.

Rohkem infot: Kaamos Group.