Nõustasime ühte juhtivat Põhja-Euroopa finantsteenuste gruppi Nordeat ja DNB-d Luminor Grupi finantseerimisel, kusjuures finantseerimist kasutab Luminor oma laenutegevuse ja grupi likviidsuspuhvri arendamiseks ning olemasoleva võla refinantseerimiseks.

Finantseerimise tagatised

Nõustasime Nordeat ja DNB-d ka läbirääkimistel finantseerimise tagatispaketi osas, mille tulemusel seati tavapärasest erilisemad tagatised. Soraineni Eesti ja Leedu meeskond nõustas Nordeat ja DNB-d kogu tehingu vältel alates selle kavandamisest ja struktureerimisest kuni allkirjastamiseni ja closinguni.

Meie meeskond

Meie kliendimeeskonda kuulusid partnerid Reimo Hammerberg ja Augustas Klezys, advokaadid Jane Eespõld ja Kristjan Nõmmik ning jurist Agnė Sovaitė.