Nõustasime Keskkonnaministeeriumi seoses ohtlike ja kahjulike ainete käitlemisega merel.

Eesmärgiks ohutus merel

Keskkonnaministeerium on võtnud eesmärgiks muuta ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale laadimise korda seoses avalikkuses palju tähelepanu saanud juhtumiga, kus naftasaaduste ümberlaadimine toimus Paldiski sadama läheduses asuval Pakri hoiualal (Natura 2000 ala).

Võrdlus Soome regulatsioonidega

Meie töö tulemusena valmis analüüs, kus võrdlesime Eesti ja Soome õiguskorda ja regulatsioone ohtlike ja kahjulike ainete, sh nafta- ja naftasaaduste käitlemisega merel. Analüüs oli Keskkonnaministeeriumile oluline, kuna aitas selgitada, kas ja mis osas on Soome regulatsioon Eesti regulatsiooniga võrreldes keskkonnakaitse mõttes rangem.

Meie meeskond teostas ka Soome regulatsioonide analüüsi tänu meie Soome keelt emakeelena valdavatele projektimeeskonna liikmetele.

Meie kliendimeeskond

Keskkonnaministeeriumi nõustasid projekti raames ning analüüsi koostamisel meie Soome ja keskkonnaõiguse spetsialistid partner Paul Künnap, vandeadvokaat Britta Retel ja advokaat Kirsi Johanna Koistinen, keda toetas jurist Joosep Kuusk.