Minust

Olen konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühma liige. Oma töös puutun palju kokku kaubanduse, reklaami ja tarbijakaitsega seonduvate küsimustega. Nõustan kliente ka andmekaitse ja tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni valdkonnas.

 

Mulle on oluline

Kogemus Soome klientidega. Oman pikaajalist kogemust Soome klientidega, keda nõustan erinevatel teemadel ka Sorainenis. Eelnevalt töötasin juristina keskmise suurusega ettevõttes, kus andsin Soome klientidele nõu äriõigust puudutavates küsimustes.

Rahvusvahelised õpingud. Olen õppinud rahvusvahelist äriõigust Hollandis ja mind huvitavad väga rahvusvahelise kaubanduse ja intellektuaalomandiga seotud õigusküsimused. Õpingute ajal esindasin oma ülikooli Rahvusvahelise Kaubanduskoja kaubandusasjade vahendusmenetluse võistlustel, et arendada oma läbirääkimisoskusi.

Silmapaistvad praktikakogemused. Olen olnud praktikal prokuratuuris ja Sorainenis ning kuulun Soraineni Student Academy vilistlaste ridadesse.

Akadeemiline taust

  • Groningeni Ülikool (magistrikraad rahvusvahelises kaubandusõiguses)
  • Tallinna Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

 

Olen liige

  • Eesti Advokatuur