Esindasime edukalt Atriat, Eesti üht suurimat lihatööstust, vaidluses Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA). Riigikohtu otsus (nr 3-18-81), on olulise tähtsusega kogu liha- ja toiduainetööstusele.

Fookuses nakkuse peiteperioodil ostetud sigade liha käitlemine

Vaidlus sai alguse, kui VTA kohustas ettevõtjat hävitama liha, mis pärines farmist, kus pärast sigade ostmist ja töötlemist tehti kindlaks sigade Aafrika katk. Riigikohus tuvastas, et VTA ettekirjutus on õigusvastane, kuna see tugines valele õigusnormile ja VTA ei kuulanud ettevõtjat ära.

Esmakordne EL ja Eesti õiguse tõlgendamine selles valdkonnas

Värske kohtuotsus on oluline eeskätt liha- ja toiduainetööstustele. Kohtupraktikat kujundanud otsuses tõlgendab Riigikohus esmakordselt Euroopa Liidu ja Eesti õigust, mis puudutab nakkuse peiteperioodil ostetud sigadelt pärit liha käitlemise võimalusi ning asjaosaliste õigusi ja kohustusi sellises olukorras.

Lõppenud kohtuasjaga seotud teises vaidluses nõuab lihatööstus riigilt ka kahju hüvitamist. Halduskohtus pooleli oleva vaidluse fookuses on tõsiasi, et erinevalt seakasvatajatest liha-ja toiduainetööstustele Aafrika katkust põhjustatud kahju hüvitamist loomatauditõrje seadus ei võimalda.

Meie kliendimeeskond

Lihatööstust esindas kõigis kolmes kohtuastmes meie nõunik Karl Kask.

Rohkem infot leiate Riigikohtu otsusest.