Nõustasime vaimse tervise ja sõltuvusprobleemidega inimeste abistamisele keskendunud MTÜ-d Peaasjad (Peaasi.ee) erinevates andmekaitse küsimustes ja lepingulistes küsimustes.

Fookus vaimsel tervisel

Peaasi.ee ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. MTÜ tuumik koosneb vaimse tervise ja noortega tegelevatest asjatundjatest, nõuandjatest ja toetajatest erinevatest valdkondadest. Peaasi.ee liikmeid toob kokku entusiasm, huvi ja austus kõige inimliku vastu.

Abivajajate toetamine

Nõustasime MTÜ-d Peaasjad meie Shared Mission programmi raames pro bono baasil. Programm näeb ette 100 000 euro väärtuses tasuta õigusnõu pakkumist uuenduslikele projektidele, mis toetavad kohaliku kogukonna arengut. MTÜ Peaasjad missiooni toetamiseks pakkusime neile 40 tundi tasuta õigusnõu, mille raames valmisid:

– tööde ja toimingute põhjalik arvestus;

– patsiendi nõusoleku vorm;

– privaatsuspoliitika;

– konfidentsiaalsusleping;

– leping vaimse tervise nõustajatele teenuste osutamise jaoks.

Koostatud dokumentide abil saab Peaasi.ee oma projektiga edasi liikuda ja abivajajaid aidata, tagades oma patsientidele kindlustunde, et konfidentsiaalsus on tagatud ja andmetöötlustoimingud on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Meie meeskond

MTÜ-d Peaasjad nõustas meie andmekaitsespetsialistide meeskond eesotsas advokaat Kirsi Johanna Koistineniga, keda abistasid partnerid Kaupo Lepasepp ja Mihkel Miidla ning jurist Jürgen Adamson.