Nõustasime Rail Baltic Estoniat, kes on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis, Ülemiste terminali riigihanke alusdokumentide koostamisel, mille põhjal kuulutati välja Eesti läbi aegade mahukaim ehitushange Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks.

Võtmeroll kogu Rail Baltica projektis

Rahvusvahelise hankega otsitakse ehitajat Linda nime kandma hakkavale Ülemiste reisiterminalile, selle lähialale ning jaamaala raudtee infrastruktuurile. Projekti eeldatav kogumaksumus on ca 178 miljonit eurot ning terminal peaks valmima 2026. aasta lõpuks.  Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Tõnu Grünberg sõnul on Ülemiste terminali näol tegu Rail Baltica Eesti osa kõige olulisema objektiga.

Eesti läbi aegade mahukaim ehitushange

Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 2,4 km². Terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed ja tänavad, suur linnaväljak ning parklad. Projekti raames ehitatakse ümber Kantsi jalakäijate viadukt ning lisaks ehitatakse valmis Vesse jalakäijate tunnel.

Hankeraamistikku kuulub lisaks terminalihoone ehitamisele ka seotud taristu ehitamine, sealhulgas täna toimiva 1520 mm rööpmelaiusega raudtee ümbertõstmine ja lõiguti uue ehitamine. Rail Baltica ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks).

Sajandi suurim infrastruktuuriprojekt

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga.

Nõustame RB Raili kogu projekti elluviimisel, sh valitsustevahelise kokkuleppe ja infrastruktuuri majandamisel lepingu koostamisel ning riiklike õigusaktide muutmisel. 5,6 miljardi eurose eeldatava maksumusega Rail Baltica raudteetranspordi taristu on viimase saja aasta suurim infrastruktuuriprojekt Balti regioonis.

Meie meeskond

Rail Balticut nõustasid dokumentide koostamisel meie riigihangete ja infrastruktuuri spetsialistid advokaadid Mario Sõrm ja Mirjam Vichmann, keda toetasid vandeadvokaadid Kadri Härginen ja Kaspar Endrikson.

Rohkem infot – RailBaltic.