Nõustasime Škodat koostöölepingu sõlmimisel Elroniga täiendava 10 elektrirongi ehitamiseks. Lepingu tulemusel suureneb aastaks 2027 Elroni rongipark enam kui 40%.

Paremad võimalused reisijatele

Uued rongid saavad olema 3-vagunilised ning loovad reisijatele märkimisväärselt mugavama reisikogemuse pakkudes laiemaid sisenemisalasid ning lisaruumi rataste ja lapsevankriga reisijatele. Rongid ehitatakse RegioPanteri platvormile, mida kasutatakse ka Tšehhis ja Slovakkias.

,,Uued rongid panevad suurt rõhku reisijate mugavusele. Neil on madala põhjaga sissepääs, ruumi kahele ratastoolile ja neljale lapsevankrile. Osa istmeid on teisaldatavad, et rongi sisustust saaks hetkeolukorrale vastavalt kohendada – suvel on rohkem ruumi jalgratastele, talvel reisijatele. Loomulikult on rongides olemas konditsioneer, kaasaegne infosüsteem, WIFI, 230 V ja USB-pistikupesad,” kirjeldab rongi omadusi Škoda Grupi müügiosakonna direktor Ivo Gurňák.

Modernsed rongid hakkavad muuhulgas teenindama äsja elektrifitseeritud Tallinna-Tartu vahelist raudteelõiku, mis peaks täies mahus valmima 2024. aasta lõpuks. Sellest tulenevalt läheb kokkulepitud graafiku kohaselt Eestis esimene Škoda rong liinile 2024. aasta detsembris.

Elron on riigile kuuluv ettevõte, mis korraldab raudteetransporti, sealhulgas reisijateveo ja muude kaasnevate teenuste osutamist ning raudteeveeremi remonti.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Škodat optsioonilepingu sõlmimisel Elroniga. Lepingu aluseks on Elroni 2021. aastal läbi viidud riigihange, mille raames ostis Elron Škodalt 6 rongi koos võimalusega tellida tulevikus 10 täiendavat rongi. Elroniga sõlmitud lepingu koguväärtus on üle 147 miljoni euro.

Aastaks 2027 suureneb Elroni rongipark tänu koostööle Škodaga üle 40% ehk veeremipark suureneb 38-lt koosseisult 54-le rongile, mis avardab oluliselt võimalusi reisijate paremaks teenindamiseks ja sõidugraafikute tihendamiseks.

Škoda kliendimeeskonda juhtis meie riigihangete ja avaliku sektori projektide meeskonna juht, vandeadvokaat Kadri Härginen.