Nõustasime sõltumatut elektritootjat Sunlyt ligikaudu 200 miljoni euro väärtuses uute investeeringute kaasamisel oma taastuvenergiaportfelli arendamiseks Baltikumis ja Poolas.

Suur huvi turult

Kapitali suurendamise protsessis osalesid nii Sunly senised aktsionärid kui ka uus investor Mirova, kes on seotud Prantsusmaa juhtiva jätkusuutlike investeeringutega tegeleva varahaldusettevõttega Natixis Investment Managers. Tehingu tulemusena ei omandanud ükski investor Sunlys enamusosalust.

Energiajulgoleku suurendamine

Kaasatud kapitaliga finantseerib Sunly oma kaheaastast investeerimiskava, mis hõlmab 17,9 GW päikese- ja tuuleparkide arendusi Baltikumis ja Poolas. Sunly taastuvenergia projektide kogumaht Eestis on 5,5 GW.

Sunly tegevjuht ja kaasasutaja Priit Lepasepp sõnas, et on olemasolevatele ja uutele investoritele usalduse eest ülimalt tänulik. „See on meie partnerite kogukonnale ja tiimile suurepärane uudis. Liigume edasi, et rajada päikese- ja tuuleparke ning leevendada käimasolevat energiakriisi,“ märkis Lepasepp. „Meie taastuvenergia projektid aitavad kaasa energiahinna vähendamisele ja energiajulgeoleku suurendamisele.“

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Sunlyt kõigis investeeringu kaasamisega seotud küsimustes.

Meie kliendimeeskonda juhtisid partner Paul Künnap ning advokaadid Mirjam Vichmann ja Mirell Prosa, keda toetasid juristid kogu Baltikumist.