Esindasime edukalt audiitorbürood KPMG vaidluses audiitortegevuse järelevalve nõukoguga (AJN) ringkonnakohtus. Lahendi tulemusena kaotab kehtivuse KPMG-le määratud “kollane” kvaliteedimärgis ning AJNil tuleb tagastada ka KPMG makstud 16 000eurone trahv.

Küsimus piirangute tõlgendamises

Teedrajava vaidluse keskmes on audiitoritele Euroopa Liidu (EL) õiguse poolt ette seatud piirangute tõlgendamine. Vältimaks olukorda, kus audiitor annab hinnangu nö omaenda tööle, on EL poolt audiitoritele ette seatud piirangud lisateenuste osas, mida ei tohi audiitor osutada avaliku huvi üksusele ehk ettevõttele, mis on krediidiasutus, kindlustusfirma või mille väärtpaberid on vabalt kaubeldavad. Samas lubab vastav EL määrus siiski teatud tingimustel audiitori poolt oma klientide eelnevat nõustamist näiteks õigus- ja maksuküsimustes. Vaidluse põhiküsimus oligi selles, kuidas vastavaid piirangud tõlgendada ja kas audiitori tegevus oli nendega kooskõlas. Probleemiks oli ka see, et asjakohase EL määruse tõlked erinevates keeltes ei kattu.

Väited tänaseks ümber lükatud

AJN on seni tõlgendanud audiitoritele seatud piiranguid rangemalt kui teised riigid ja rahvusvahelised erialaorganisatsioonid ning sisuliselt välistanud pea igasuguste lisateenuste osutamise võimaluse. Värskes otsuses ütleb ringkonnakohus selgelt, et AJN kitsas tõlgendus ja sellel alusel audiitorite karistamine ei ole kooskõlas EL õigusega.  Tänaseks on ka Eesti Audiitorkogu ise välja andnud auditiväliste teenuste juhendi, mis lükkab ümber AJNi senised seisukohad.

Lisateenused on lubatud, kui neil pole otsest ja olulist mõju finantsaruandele

Kokkuvõtvalt asus kohus seisukohale, et lisateenused on lubatud, kui neil puudub otsene ja oluline mõju hiljem sama audiitori poole auditeeritavatele finantsaruannetele ning kui antud õigus- või maksunõu puhul jääb nende rakendamise täielikult kliendi enda otsustada.

Meie kliendimeeskond

Klienti esindasid meie vaidluste lahendamise spetsialistid partnerid Norman Aas ja Allar Jõks.