Esindasime edukalt Halingat, üht Eesti suurimat toorpiimatootjat, EL toetuse kestvusnõude teemalises kohtuvaidluses Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametiga (PRIA).

Fookuses sihipärase kasutuse nõude järgimine

Vaidlus sai alguse, kui PRIA asus meie kliendilt tagasi nõudma EL põllumajandustoetust, põhjuseks lüpsifarmi mittesihipärane kasutus. Nimelt leidis PRIA, et farmis hoitakse liiga vähe piimalehmi. PRIA leidis, et kui vähemalt pool farmist olnuks piimalehmadega täidetud, olnuks farmi kasutus sihipärane, kuid alla selle on tegemist sihipärase kasutuse nõude rikkumisega.

Määrava tähtsusega selle asja lahendamisel oli Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-580/17, kus leiti, et Eesti on määranud valesti sihipärase kasutamise nõude algusaja. Seetõttu sihipärase kasutuse nõuet meie kliendil ei olnud ja PRIA otsus tühistati.

Meie kliendimeeskond

Klienti esindas kohtus meie nõunik, vandeadvokaat Karl Kask.

Rohkem infot – Põllumajandus.ee