Nõustame Eesti Geoloogiateenistust (EGT) seoses geotermaalenergia kasutuselevõtu uurimisprojektiga “GEOENEST”.

Rohepöörde lahutamatu osa

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Eesti energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele läbi geotermaalenergia kasutuselevõtu võimaluste analüüsimise ning piloteerimise. Projekti ellu viies ning vahetulemusi analüüsides ja hinnates näidatakse, et erinevad geotermaalenergia rakendused võivad Eesti geoloogilistes tingimustes olla majanduslikult elujõulised ning et geotermaalenergiat saab kasutada rohepöörde eesmärkide saavutamise lahutamatu osana Eestis.

2021. aasta suvest kuni 2024. aasta suveni teostatakse laiaulatuslik uuring geotermaalse energia kasutusviiside tehnilise ja majandusliku elujõulisuse hindamiseks Põhja-Eestis ja rajatakse esimesed geotermaalse energia katsejaamad.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame klienti lepingute sõlmimisel maaomanikega, kus pilootprojekt ellu viiakse. Projekti esimese etapi raames rajatakse valitud maalappidele 2500 meetri sügavused puuraugud, mis on esimesed omataolised Eestis.

Kliendimeeskonda juhtis vandeadvokaat Britta Retel, keda toetasid partner Paul Künnap, nõunik Kaspar Endrikson ja advokaat Andra Grünberg.