Nõustasime Välisministeeriumit seoses riigi sihtasutuse asutamise ning eraisikute poolt asutatud sihtasutuse ühendamisega.

Projekt koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega

Välisministeerium soovis koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega luua uut arengukoostöö agentuuri. Analüüsisime, kas ja kuidas oleks parimal viisil võimalik läbi viia vana sihtasutuse ühendamine uue asutatava sihtasutusega. Analüüsi eesmärgiks oli muuhulgas kindlaks teha, kuidas tuleks üles ehitada uue sihtasutuse struktuur nii, et ei tekiks huvide konflikti.

Analüüsi tulemusel anti kliendile soovitusi edasise tegutsemise osas. Analüüs hõlmas ühinguõiguse, tööõiguse, riigiõiguse ja isikuandmete kaitse valdkondi.

Meie kliendimeeskonda

Klienti nõustasid meie partner Karin Madisson, nõunik Pirkko-Liis Harkmaa, advokaat Nele Suurmets ja jurist Hanna-Elise Rähni.