Nõustasime edukalt Eesti makseteenuste pakkujat Wallester, kes taotles Eesti Finantsinspektsioonilt tegevusluba piiriüleste teenuste osutamiseks kõigis ELi ja EMP riikides.

Ainulaadne ärimudel

Wallesteri ärimudel on ainulaadne – ettevõttel on luba väljastada ettevõtetele white-label põhimõttle VISA kaarte ning ta pakub makseteenuseid, spetsialiseerudes „kõik-ühes“ maksetöötlusele. Wallesteri kliendid saavad juurdepääsu nii VISA kaartidele kui innovatiivsele makselahenduste ökosüsteemile, mis sisaldab ka vastavuskontrolliteenust ning muid tugiteenuseid ettevõtetele.

Meie teenused ja kliendi töörühm

Teavitasime Finantsinspektsiooni Wallesteri kavatsusest hankida tegevusluba teenuste piiriüleseks osutamiseks kõigis ELi ja EMP riikides ning meie töörühm koostas dokumendid, mida Finantsinspektsioon Eesti õigusaktide alusel nõudis, samuti nõustas Wallesteri läbirääkimistel Finantsinspektsiooniga.

Kuna üleeuroopalise tegevusloa taotlemine ei ole meie ega ka Finantsinspektsiooni jaoks tavapärane juhtum, siis oli protsess küllalt keerukas. Meie meeskond lahendas edukalt kõik küsimused ning aprillis 2021 väljastati Wallesterile piiriülene tegevusluba tegutsemiseks kõigis ELi ja EMP riikides.

Meie tiimi juhtis advokaat Monika Tomberg, keda toetasid nõunik Jane Eespõld ja advokaat Kamilla Alma Vilderson.