Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Andmekaitse

Tänu meie ulatuslikule rahvusvahelisele kogemusele saame pakkuda teie andmete kaitsmiseks ja nõuete täitmise tagamiseks täisteenust. Väga erinevate valdkondade kliendid usaldavad meid nii tänu meie rahvusvahelisele oskusteabele kui ka meie töö täpsusele.

Võta ühendust

Hetke kuumim teema: GDPR

Alates GDPRi vastuvõtmisest, millega ELis loodi uus isikuandmete kaitse raamistik, soovivad paljud äriühingud tagada nõuetele vastavust, kuid ei tea, kust alustada. Enne kui koostame arvukate nõuete täitmiseks tegevuskava, aitame kliendil viia läbi auditi, et andmetöötlus kaardistada. Ehkki GDPR on kogu Euroopa Liidus kehtiv üldmäärus, muudavad olukorra veelgi keerulisemaks liikmesriikide endi nõuded – ja Balti riikides kehtivaid nõudeid tunneme me põhjalikult.

Abiks ettevõtjale: GDPRi teemaline e-kursus

Et aidata Teil isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) paremini aru saada ja ennetada tahtmatuid rikkumisi, oleme loonud kasutajasõbraliku e-kursuse. Õpivahend on mõeldud eelkõige neile, kel pole varasemaid teadmisi andmekaitsereeglitest ega õigusest üldiselt. Kursusega tutvumiseks eesti, läti või leedu keeles kliki siia.

Küberjulgeolek ja isikuandmetega seotud rikkumised

Kliendid hindavad kõrgelt meie nõu ja abi olukorras, kus on toimunud isikuandmetega seotud rikkumised. Teame hästi, kui ajakriitilised on selliseid juhtumid ja kui tähtis on tagada kiire infovahetus järelevalveasutuste ja üksikisikutega, kelle õigusi on rikutud. Veelgi olulisem on tagada, et meie kliendid on sellisteks olukordades valmis. Riskide pidev muutumine tähendab seda, et rikkumine võib toimuda kõige ootamatumal hetkel ja kohas.

Turunduskampaaniate õige läbiviimine

Äriühingutele valmistab nõuetele vastavuse tagamine tihti probleeme, kuna nad ei tea, millal tohib klientidega võtta meili või telefoni teel ühendust ja millal mitte. Kujutage ette 20-aastast ettevõtet, mis on teinud läbi mõned ühinemised ja peab nüüd otsustama, milliseid aastatega kogutud kliendiandmebaase ta võib kasutada. Meie eesmärgiks on selliseid probleeme ennetada.

Tarbijakäitumise jälgimine – kui palju on liiga palju?

Tarbijate käitumist jälgiv tehnoloogia tekitab palju küsimusi. Isegi kui kogutakse ebaisikulisi andmeid, saavad äriühingud kasutada markereid teatud segmendi kasutajate jälgimiseks. Millised on sellise tegevuse õiguslikud piirid ja kuidas saab äriühing vähendada sellega seotud riske, samas kaitstes oma klientide õigusi? Meie näeme mündi mõlemat külge ja saame aidata teid ka siis, kui teie kliendid soovivad oma õigusi kasutada.

Saame olla abiks

 • isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)
 • küberturvalisus ja isikuandmete väärkasutuse küsimused
 • privaatsus ja veebilehtede privaatsuspõhimõtted
 • isikuandmete kaitse
 • andmekaitsealased mõjuhinnangud

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Google

  Regulaarne nõustamine intellektuaalomandi ja isikuandmete kaitse alal

 • Õigusnõustaja

  Uralkali Trading

  Nõustasime maailma juhtiva potasetootja Läti tütarettevõtet isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisel

 • Õigusnõustaja

  Mogo

  Tegime rahvusvahelisele autolaenu- ja autopandiettevõttele täieliku isikuandmete kaitse auditi, kaardistasime üksikasjalikult kõik andmetöötlustoimingud ning nõustasime seoses kõigi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete täitmisega

 • Õigusnõustaja

  Affise Technologies

  Nõustasime veebipõhise turundusplatvormi arendajat isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete täitmisel

 • Õigusnõustaja

  AppCraft

  Nõustasime Minskis baseeruvat mobiiliäppide arendajat isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete täitmisel ning nõusolekute kogumisel. Teostasime privaatsuspoliitika analüüsi

 • Õigusnõustaja

  Bridgestone

  Aitasime globaalsel sõidukirehvide ja kummitoodete tootjal rakendada isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) kontserni Läti ettevõttes ja Leedu filiaalis, võttes arvesse ka kliendi tegevust Eestis