Nõustasime rahapesu tõkestamise tehnoloogia iduettevõtet Salv Technologies’i õiguslike aluste kaardistamisel piiriülese infovahetuse jaoks finantsasutuste vahel. Ühtlasi esitlesime kaardistamise tulemusi virtuaalses töötoas Salvi partneritele, kus osalesid ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajad.

Meie finantsregulatsiooni ja andmekaitse eksperdid viisid läbi õigusanalüüsi ning koostasid põhjaliku maatriksi, mis kaardistab õigusliku aluse Eestis ja Lätis piiriüleseks infovahetuseks Salv Bridge rakendust kasutavate EL-i ja Ühendkuningriikide finantsasutuste vahel. Selle valdkonna regulatsioon on Kogu Euroopa Liidus killustunud ja mõnevõrra ebaselge, kuniks jõustub uus rahapesu tõkestamise määrus, mitte enne 2027. aastat.

Salv Bridge – kindel tööriist pettuste ja rahapesu vastu

Salv Bridge on Salv Technologies’i poolt loodud tarkvaraplatvorm, mis on mõeldud finantsasutustele nagu pangad ja fintech-ettevõtted. Salv Bridge aitab tagada turvalise infovahetuse, võimaldades tuvastada ja peatades ebaseaduslike rahaliste vahendite voogu finantssüsteemides kiirelt ja tõhusalt. Salvi asutajad on Taavi Tamkivi, Jeff McClelland ja Sergei Rumjantsev, kelle eestvedamisel loodi rahapesu, pettuste ja KYC vastased tööriistad ning vastavad meeskonnad Wise’is ja Skype’is.

Tasakaal põhiõiguste ja avaliku huvi vahel

Analüüsi tulemusena valmis õiguslik raamistik finantsasutustele, mida Salv Bridge’i kasutamise korral iga juhtumi juures hoolikalt kaaluda. Raamistiku eesmärk on aidata saavutada õiglane tasakaal põhiõiguste (õigus isikuandmete ja eraelu kaitsele) ning avaliku ja õigustatud huvide vahel rahapesu vastu võitlemisel finantssüsteemides. Peale maatriksi valmimist Eestis ja Lätis saime analüüsi sisendi ka Ühendkuningriigilt. Õigusliku kaardistuse tulemusi esitati Salvi olemasolevatele ja potentsiaalsetele partneritele virtuaalses töötoas. Sealhulgas olid kohal Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajad, kes tutvustasid tausta ja uuendusi valdkonna õigusarengutes.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Meie meeskonda kuulusid partner Mihkel Miidla, nõustaja Jane Eespõld, vandeadvokaat Liisa Maria Kuuskmaa ning advokaat Krista Ševerev.