Rahvusvahelised kohtumenetlused

Klientide esindamine rahvusvaheliste kohtute kõrgeimais astmeis, sh nii Euroopa Liidu Kohtus Luksemburgis, Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis kui ka Euroopa Majandusühenduse Kohtus Minskis, on meie igapäevane töö ja oleme oma klientidele kätte toonud mitmeid edukaid lahendeid.

Euroopa Inimõiguste Kohtus oleme paljusid kliente esindanud olulistes rahvusvahelise tähtsusega vaidlustes. Kui siseriiklikud kohtumenetlused on veninud ebamõistlikult pikaks, sundvõõrandamise eest saadud hüvitis on ebaõiglane, ametivõimud on rikkunud sõnavabadust või on tekkinud mõni muu olukord, mis on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga, tasub usaldada meie kogenud ja kvalifitseeritud juristide meeskonda. Lahendame iga juhtumi parimal viisil.

Samuti oleme kliente edukalt esindanud Euroopa Kohtus ja Üldkohtus. Oleme muu hulgas võitnud kohtuasja Euroopa Komisjoni vastu ja esindanud kliente erinevates eelotsusemenetlustes. Meie vaidlused Euroopa Liidu Kohtus on sageli seotud küsimustega, mille osas puudub kohtupraktika ning mis mõjutavad sageli riiklikul tasandil toimuvaid märgilisi vaidlusi, kus kohtuotsused loovad olulisi pretsedente.

Meil on kogemusi ka suhtluses Euraasia Majandusliidu Kohtuga, kus oleme tegelenud nii vaidluste lahendamisega kui ka ekspertarvamuste pakkumisega kohtus käsitletavates küsimustes. Meie meeskonna liikmed on tegutsenud ka Sõltumatute Riikide Ühenduse majanduskohtu (SRÜ majanduskohus) ja Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) nõustajatena.

Meie kogenud meeskond

Meie spetsialistidel on laialdased õigusalased teadmised ja kogemused, mistõttu saab iga juhtum professionaalselt käsitletud ning arvestama alati iga vaidluse eripäradega. Meie kohtutiimi liikmed on arvamusliidrid ja õppejõud Euroopa ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas ning aitavad kaasa nii nende valdkondade arengule kui ka tulevaste spetsialistide kujundamisele.

Saame olla abiks

  • Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevate siseriiklike õigusaktide vaidlustamisel ja kahju hüvitamise nõudmisel liikmesriigilt (esindame kliente nii siseriiklikes kohtutes kui ka Euroopa Liidu Kohtus)
  • Euroopa Liidu institutsioonide tegude või tegevusetuse vaidlustamisel (sealhulgas kohtueelsed menetlused, hagid Üldkohtus ja Euroopa Kohtus)
  • Euroopa Kohtus Üldkohtu otsuste ja määruste peale esitatud apellatsioonimenetluses esindamisel
  • Euroopa Kohtus eelotsusemenetluses esindamisel
  • Kaebuste esitamisel riigi vastu inimõiguste rikkumise tõttu (menetlus Euroopa Inimõiguste Kohtus)
  • Euraasia Majandusliidu kohtus esindamisel (Euraasia Majandusliidu komisjoni otsuste või tegevustega seotud küsimustes, mis mõjutavad juriidiliste isikute õigusi)

Võta meiega ühendust