Esindasime Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses Eesti riigiga. Vaidluse keskmes oli ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigipoolset hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid.

Põhiseadusevastane kohustus

Lux Express Estonia pöördus 2019. aasta augustis Eesti riigi vastu kohtusse taotlusega muuta see seadus põhiseadusvastaseks. Samasisulise kaebusega pöördusid halduskohtusse veidi hiljem veel kolm Eesti bussiettevõtet (MK Autobuss, Arilix ja Estonian Lines). Asja menetlenud Tallinna halduskohus tegi 2020. aastal taotluse Euroopa Kohtule, kus langetati eelmise aasta septembris otsus, et seadus on õigusvastane ja tuleb kehtetuks tunnistada.

9. märtsil jõustus kohtumäärus vaidluses Lux Express Estonia ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vahel, kes esindas käesolevas vaidluses Eesti riiki. Määruse kohaselt peab MKM kompenseerima Lux Expressile 1,7 miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud. Kolme teise bussioperaatori ja riigi vahelises vaidluses kinnitas kohus samuti kompromissi sõlmimise.

Vedajatel on õigus nõuda hüvitist

Euroopa Kohtu hinnangul on norm õigusvastane, kuid hetkel kehtib seadus edasi. Seega on vedajatel jätkuvalt õigus nõuda sotsiaalsete gruppide vedamise eest hüvitist nii kaua kui seadus kehtib. “Kehtiv hüvitiste kord on eriline ja operaatorid, kes esitavad riigi vastu kohtuväliselt nõude, peavad olema väga tähelepanelikud. Kui haldusorgan ehk Transpordiamet või MKM, sõltuvalt, kellele nõue esitatakse, ei menetle nõuet ettenähtud aja jooksul (2 kuud), peab 30 päeva jooksul pöörduma kohtusse – vastasel juhul kaotate kogu nõude,’’ rõhutab vandeadvokaat Kadri Härginen.

Meie kliendimeeskond

Nõustasime Lux Expressi ja teisi bussioperaatoreid kõigis vaidluse esitamisega seotud küsimustes ning esindasime bussivedajaid kohtus. Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid esindasid vaidluses meie partnerid Allar Jõks ja Carri Ginter, keda toetasid vandeadvokaat Kadri Härginen, advokaat Elina Mizerova ja juristid Katariina Kuum ja Hanna-Elise Rähni.