Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Vastavuskontroll

Aitame teil oma tegevust kõikide regulatsioonidega kooskõlla viia. Oma äritegevuse igakülgne reeglitega vastavusse viimine tähendab, et sinu ettevõte ja töötajad täidavad kõiki neile kehtivaid seadusi, regulatsioone, standardeid ja eetilisi nõudmisi. Meiega koos võid olla kindel, et igasugune valemäng ja rikkumised avastatakse aegsasti. Anname sinu käsutusse kõiki vastavuskontrolli valdkondi tundva meeskonna, kes hoolitseb sinu vajaduste eest.

Võta ühendust

Kõik valdkonnad kaetud

Koostame ja viime ellu rahapesu tõkestamise suuniseid, aitame sind GDPRiga ja hoiame su maksuasjad korras. Pöörame erilist tähelepanu uute regulatsioonide mõjule ning koostame nii hetkeseisu kui ka tulevikku vaatavaid regulatiivseid riskiprofiile.

Võitlus altkäemaksu ja pettustega

Koostame juhiseid altkäemaksujuhtumite ja pettuste ennetamiseks ja aitame sul neid ka ellu rakendada. Teeme aususauditeid kolmanda osapoole korruptsiooniriskide hindamiseks ja koostame juhiseid äripartnerite kontrolliks.

Sisejuurdlused, riskid ja vaidlused

Meie kliendid on usaldanud meie hoolde väga erineva iseloomuga juurdlusi. Viime läbi juurdlusi pettuste avastamiseks ja hindame lepinguid ja tehinguid puudutavaid riske, anname klientidele abi oma tegevuse määrustepäraseks muutmiseks ja esindame neid suhetes riigiga. Aitame neid läbi kriiside tagasi normaalse tegevuse juurde. Pakume oma igakülgseid teenuseid vaidluste lahendamisel, alates põhjalikust riskianalüüsist.

Ühingujuhtimine

Teeme kõik selleks, et meie kliendid võidaksid hea ühingujuhtimise tavade järgimisest. Alustame ettevõtte ühingujuhtimise ja paberimajanduse põhjalikust auditeerimisest. Pakume ulatuslikku abi ettevõtte juhtidele ja omanikele, andes nõu juhatuse ja nõukogu tegevuspõhimõtteid puudutavates küsimustes, vastutuse ja avalikustamise vallas ning dokumentide säilitamise ja juhtkonna otsuste vormistamise teemadel.

Järelevalveametnik ja vilepuhumine

Meie asjatundlik meeskond aitab sul üles ehitada rahvusvahelist vastavuskontrolli süsteemi. Anname nõu, kuidas probleemsete olukordade kohta registrit pidada ja nendega tegeleda, aitame paika panna organisatsioonisisesed protseduurid ja hoolitseme selle eest, et suhtlus sinu töötajate ja õiguskaitseorganite vahel läheks ladusalt. Kui soovid luua või paremaks teha oma organisatsiooni vilepuhumiskanalit – telefoni- või e-posti vihjeliini – aitame sul seda teha, samas ka vilepuhujatele kaitset pakkudes.

Tööküsimused meie hoole alla

Meie asjatundjad hoolitsevad selle eest, et sinu töösuhted järgiksid kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi. Teeme sinu ettevõtte töösuhteid puudutavatele dokumentidele ja juhtide lepingutele tervikliku auditi. Koostame töölepingutele kaaskirju, aitame luua töötajate esindusorganeid, lahendame tasuküsimusi ja pakume just sulle sobivaid töölepingute aluseid.

 

Saame olla abiks

Võta meiega ühendust