Meil on rõõm teatada, et pälvisime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumilt (VEF) kuldtaseme kvaliteedimärgise. Sellega tunnustatakse meie tegevust vastutustundliku ettevõtluse arendamisel Eestis. Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte majandusliku, keskkonna ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevustesse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

„Oleme juba pikemat aega tegelenud süsteemselt vastutustundliku tegutsemise eesmärkide ja tegevustega ning VEF-i indeksit taotlesime esimest korda 2019. aastal. Toetame kliimamuutuste leevendamisega tegelevaid kliente ja kontrollime koostööpartnerite vastavust meie väärtustega. Samas vähendame ka ise kontori jalajälge ja sündmusi korraldame kestlikel põhimõtetel – pakume rohkem taimset toitu, vähendame toiduraiskamist, korraldame võimalusel sündmusi veebis, sorteerime prügi, prindime paberile nii vähe kui võimalik ning jagame ainult jätkusuutlikke kingitusi,“ tutvustab meie jurist Maarika Maripuu elu VEF-ilt kuldmärgise saanud advokaadibüroos.

Valime kliente hoolikalt

Sorainen lähtub klientide valikul selgetest kriteeriumitest. Taustakontrolli tegemisel jälgime klientide jätkusuutlikkust ning aitame kaasa rahapesu tõkestamise protseduuride toetamisele. „Meie reeglid on veelgi rangemad kui seadus seda meilt nõuab, oleme väga ranged klientide tausta kontrollimisel nii sanktsioonide osas kui arvestame muul viisil, et meie kliendid kannaksid samu väärtusi kui meie ise. See teeb ka meie töö palju mõnusamaks kui sa tead, et enamus klientidega räägid sa nii-öelda sama keelt,“ ütleb meie partner ja vandeadvokaat Karin Madisson.

Klientide hulgas on neidki, kes tegelevad sotsiaalsete probleemide lahendamisega. „2020. aastast on meil pro bono programm „Shared Mission“, mille kaudu jagame tasuta õigusabi just neile, kes tegelevad sotsiaalsete probleemidega. Igal aastal valime fookuse, mis meie hinnangul vajab ühiskonnas muutust või tagant lükkamist ning panustame nii 100 000 eurot tasuta õigusabi just nendele ettevõtetele, kes sellist fookusprobleemi lahendavad. Teenindame muuhulgas kliente, kes töötavad keskkonnaprobleemide lahendamise nimel ning keda toetame juriidilise ja maksualase nõustamisega. Aastas panustame pro bono tööle pea 600 tundi,“ räägib Madisson.

Arvestame töötajate vajadustega

Meie eelmisel aastal Rohelise Kontori auhinnaga pärjatud büroos töötab 71% naisi ja 29% mehi. Sorainen väärtustab mitmekesisust oma töötajate hulgas. Lapsevanemad saavad vajadusel käia tööl koos lastega, neile on kontoris üles seatud tore mängutuba, kodukontoris töötamine on kõigile lubatud endale sobival viisil ning büroos on massaažitool ja isegi puhketuba, kus on võimalik teha power nap. Olemas on ka teisaldatav ramp, kuid mitmed ruumid on rambitagi ligipääsetavad.

Jälgime kasvuhoonegaaside emissiooni ja 2050. aastaks plaanime olla null-jalajäljega kuigi selle saavutamine võib olla väljakutse tulenevalt sellest, et asume rendiruumides, kus kõik tingimused ei ole enda otsustada.

Karin Madissoni sõnul on väga oluline ka see, et töötajad saaksid hästi läbi ja välistatud oleks igasugune töökius, ahistamine ja ebamugavustunde tekitamine. Tagatud peab olema võimalus asjadest ausalt ja avatult rääkida. „Selleks viime läbi vastavaid koolitusi, et teadlikkust tõsta ning oleme loonud rikkumistest teavitamiseks ühise kanali kõigile Balti riikides tegutsevatele kontoritele, et tagada teavitaja kaitse ja anonüümsus. Samuti on meile väga olulised mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted. Selleks, et iga inimene saaks maksimaalselt areneda, siis üldjuhul viiakse inimestega läbi vestlusi kord kuus ning kõigile on tagatud võimalus osaleda koolitustel, mida korraldatakse väga palju sisemiselt, kasutusel on spetsiaalne koolitusportaal, kus on võimalik läbida väga kõrgel tasemel koolitusi ning võimalus on osaleda koolitustel ka väljaspool.“

Kaardistame sidusrühmade ESG prioriteete ja maandame riske

Kuna meie ESG tiim nõustab kliente kõikides valdkonna küsimustes, siis plaanime tuleval aastal esitada vabatahtlikult jätkusuutlikkuse aruande ning lisada strateegiasse juurde mõõdikuid, ESG-del põhinevaid eesmärke ja teha läbi materiality assessment ehk kaardistada Soraineni sidusrühmade ESG prioriteete, et oma strateegiat paremini kujundada. „Me näeme klientide hulgas väga suurt huvi ESG valdkonna alase nõustamise vastu. Nii oleme hiljuti aidanud klientidel välja töötada ja arendada ESG aruandeid ja poliitikaid, tegelenud suurte energiaprojektide, näiteks Energiasalve, nõustamisega ning aidanud Rail Baltical ellu viia rohelise raudtee taristuprojekti,” selgitab meie ESG kliendisuunaga tegelev advokaat Elina Mizerova.

Soraineni juhatuse liikmed peavad iga-aastaselt esitama isiklike huvide deklaratsiooni. Tagatud on põhjalik andmekaitse ja maandatud küberturberiskid. „Meil töötavad vastavuskontrolli spetsialistid, kes teevad regulaarseid sisekontrolle andmete säilitamise ja muude seotud protseduuride üle. Andmekaitse tagamiseks on meil olemas enda andmebaasid ning kanname hoolt, et tundliku teabega dokumente hoitakse kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas ning neist vabanetakse nõuetekohaselt, kasutades plommitud paberikonteinereid,“ räägib Karin Madisson.

Mille põhjal märgiseid jagati?

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi metoodika on loodud koostöös rahvusvaheliste ekspertidega spetsiaalselt indeksi tarbeks, järgides ÜRO üleilmse kokkuleppe põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke.

Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias: kliima ja keskkond (30%), ühiskond ja sotsiaalne keskkond (30%) ja valitsemine (40%). Hindamisel arvestati 30 küsimuse vastusega, millest iga vastus andis erineva arvu punkte. Kokku oli organisatsioonidel võimalik koguda 100 punkti (mikro- ja väikeettevõtetel 93 punkti).

Kuldtaseme märgise pälvisid keskmised ja suurorganisatsioonid, kes kogusid 70 või enam punkti ning mikro- ja väikeorganisatsioonid, kes kogusid 50 või enam punkti. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt pooled punktid.

Sorainen kogus kolme kategooria peale kokku 71 punkti. Tagasisides tõi hindaja välja, et on näha, et vastutustundlikkuse teemad on Soraineni tegevuse keskmes. Kiitust pälvis meie uus mitmekülgne ESG aruanne ja plaan viia läbi materiality assessment, mis on hindaja sõnul kindlasti abiks üldiste fookuste ja kõige mõjusamate tegevuste paikapanemisel.