„Hankekool” on Soraineni riigihanketiimi videoloengute seeria, milles jagame oma pikaajalisest kogemusest ammutatud teadmisi riigihankeõigusest. Loengutes selgitame nii riigihangete baasteooriat kui ka praktikas tekkinud keerukamaid õigusprobleeme. Videod sobivad vaatamiseks ja kuulamiseks igale riigihankehuvilisele – olgu selleks õpihimuline juuratudeng, vilunud hankespetsialist või riigihankerägastikus ekslev ettevõtja. Head vaatamist-kuulamist!

Soraineni hankekool

Alapakkumuste kontroll

Meie riigihankeeksperdist advokaat Mario Sõrm räägib praktikas hulgaliselt vaidlusi tekitavatest alapakkumustest. Millal on tegemist alapakkumusega, millal ja kuidas tuleb hankijal alapakkumusi kontrollida ning milliste argumentidega saab pakkuja ennast alapakkumuse kahtluse korral kaitsta – kõikidele nendele põletavatele küsimustele saate vastused Mario loengust.

Vaata loengut

 

Eksperdid arutlevad alapakkumuste kontrolli üle

Alatasa räägitakse, et alapakkumused on teema, mis kunagi riigihangetelt ei kao ja et õiguspoliitiliselt pole midagi olukorra parandamiseks ära teha. Meie riigihankeeksperdid Kadri Härginen ja Mario Sõrm diskuteerivad alapakkumuste kontrolli kitsaskohtade ja võimalike tulevikusuundumuste üle.

Jälgi arutelu

 

Hankija kahjunõue pakkuja vastu – hinnavahe hüvitamine pakkumuse tagasivõtmisel

Kui võitjaks tunnistatud pakkuja võtab riigihanke käigus pakkumuse tagasi, võib hankija nõuda pakkujalt hinnavahe hüvitamist järgmise pakkumuse maksumusega. Lisaks on hankijal õigus nõuda ka täiendavate kulutuste hüvitamist, mis võivad kaasneda uue pakkumuste hindamisega. Loengus käsitleb Kadri Härginen eeltingimusi, mis peavad olema täidetud, et hankija saaks pakkujalt kahju nõuda. Ettekandes tutvustatakse ka senist Eesti kohtupraktikat, mis on selliseid hankijate nõudeid puudutanud ning kus hankijate nõuded pakkujate vastu on väljamõistetud. Täpsemalt juba videos, head vaatamist!

Vaata loengut

 

Millal on ühispakkujate koostöö keelatud?

Viimasel ajal on Skandinaavia maade kohtutes hulgaliselt kirgi kütnud konkurentsiõigusest tulenev ühispakkujate koostöö keeld. Piirangud on karmid ning nende rikkumiste eest määratavad trahvid hirmutavalt kõrged. Ka Leedus on juba esimesed trahvid lubamatule ühispakkujate koostööle määratud. Eestis on küll tegemist veel avastamata teemaga, kuid Euroopa Liidu õigusest tulenevad põhimõtted kohalduvad meil samamoodi nagu Skandinaavia maades. Seega pole küsimus mitte kas, vaid millal muutub teema siingi aktuaalseks. Selleks, et olla õigel hetkel ühispakkujate koostöö piirangutega kursis ning osata nendest tulenevaid riske ühispakkumuste tegemisel hinnata, vaadake meie riigihanketiimi advokaadi Gerli Helene Gritsenko loengut.

Vaata loengut

 

Osale meie „Hankekooli“ loengutes

 

Telli meie riigihankeuudiste infokiri

 

Kui sul tekkis loenguid kuulates küsimusi või soovid anda vihjet mõne kuuma riigihanketeema kajastamiseks tulevastes „Hankekooli” loengutes, siis võta meie tiimiga ühendust:

Kadri Härginen, kadri.harginen@sorainen.com