Soraineni hankekooli loengus “Mis on raamleping?” teeb meie riigihankeeksperdist vandeadvokaat Kadri Härginen puust ja punaseks selle, mida kujutab endas riigihanke raamleping: mis on raamlepingu tunnused, kuidas raamlepingut eristada hankelepingust, miks raamlepingut kasutada (ja mitte kasutada), millised nõuded raamlepingule kohalduvad ja palju muud põnevat.

Kui sind huvitab mõni konkreetne küsimus, siis saad soovi korral kiirelt hüpata õigesse kohta allolevatele ajalinkidele klikates:

00:51 – Raamlepingu mõiste ja tunnused

11:09 – Raamlepingu eristamine hankelepingust

21:51 – Raamleping kui suletud süsteem

26:04 – Ühe ja mitme pakkujaga raamlepingud

28:29 – Miks kasutada raamlepinguid?

33:54 – Miks mitte kasutada raamlepinguid?

39:25 – Nõuded raamlepingu sõlmimisele

46:44 – Näited Euroopa Kohtu lahenditest

56:15 – Kokkuvõte

Kõiki Soraineni hankekooli loenguid saab vaadata siit.