Mēs izstrādājam salīdzinošu pētījumu par plašsaziņas līdzekļu tiesību atšķirībām Baltijas valstīs. Pētījums tika gatavots pro bono fondam Thomson Reuters Foundation un organizācijai Baltic Centre for Media Excellence, kas veicina profesionālo izaugsmi, plašsaziņas līdzekļu inteliģenci un kritisko domāšanu un tiecas pēc pozitīvām izmaiņām žurnālistikā un plašākā sabiedrībā, kurai tā kalpo.

Projekts

Salīdzinošais pētījums apskata plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu atšķirības Baltijas valstīs. Pētījums aptver žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu tiesiskos ierobežojumus un informācijas piekļuves un plašsaziņas līdzekļu darbības šķēršļus, kā arī piedāvā iespējamos risinājumus un juridisko palīdzību.

Būtisks pētījuma aspekts bija konkurences jautājums saistībā ar pašvaldības atbalstu plašsaziņas kanāliem. Papildus pētījums iekļauj arī nozīmīgāko tiesas praksi un praktiskus piemērus, kas palīdzēs žurnālistiem izprast, kā uz viņiem attiecas tiesību akti.

Juridiskais pētījums par plašsaziņas līdzekļu tiesībām tiks izmantots Thomson Reuters Foundation apmācībās žurnālistiem Baltijas valstīs. Pētījums arī palīdz neatkarīgiem plašsaziņas kanāliem saprast pašreizējo juridisko vidi un tās ietekmi uz plašsaziņas līdzekļiem ar mērķi efektīvāk veicināt neatkarīgo žurnālistiku.

Mūsu komanda

Projekta komandā piedalījās vadošais speciālists Stasys Drazdauskas, partnere Ieva Andersone, partneris Mihkel Miidla, jurists Oliver Kuusk, jurists Paulius Mockevičius un jurista palīgi – Lūcija Strauta un Jürgen Adamson.