Palīdzējām SIA “Novadu Ziņas”, kas izdod reģionālo laikrakstu “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, vērsties Konkurences padomē ar aizdomām par konkurences neitralitātes principa pārkāpumu pašvaldības darbībās un priekšrocību radīšanu citam reģionālajam laikrakstam. Konkurences neitralitātes princips ir salīdzinoši nesen Konkurences likumā ietverta norma, kas pieprasa publiskām personām nekavēt brīvu konkurenci un nepiešķirt nevienam nepamatotas priekšrocības.

Bažas, ka pašvaldība nosaka ierobežojumus žurnālistiem

Laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnālistiem, saskaroties ar ierobežojumiem brīvi apmeklēt Domes ēku, kā arī konstatējot, ka citā izdevumā parādās informācija par pašvaldības aktualitātēm, kas publiski nav paziņota, radās aizdomas par pašvaldības atšķirīgu attieksmi pret laikrakstiem. Tāpēc laikraksts nolēma lūgt Konkurences padomes iesaistīšanos.

Konkurences padomes secinājumi

Konkurences padome lēmumā piekrita laikraksta argumentiem, ka plašsaziņas līdzekļu saimnieciskā darbība nav iespējama bez pilnvērtīgas pieejas informācijai. Ja šī pieeja informācijai tiek nepamatoti ierobežota, plašsaziņas līdzeklis var tikt spiests pārtraukt saimniecisko darbību un pat atstāt konkrēto tirgu.

Izvērtējot pašvaldības paskaidrojumus, Konkurences padome konkrētajos apstākļos nekonstatēja konkurences neitralitātes pārkāpumu. Tomēr Konkurences padome veica pārrunas ar pašvaldību un tai atgādināja būtisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgu konkurenci plašsaziņas līdzekļu vidē, kā arī aicināja pašvaldību periodiski izvērtēt iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumu riskus.

Šī lieta atkārtoti pierāda, ka publisku personu pieļautus iespējamus konkurences neitralitātes pārkāpumus nevajag ignorēt. Ja privātpersonas aktīvi rīkosies un nevairīsies vajadzības gadījumā vērsties arī Konkurences padomē, ir lielāka iespēja panākt, ka godīgas konkurences principi tiek piemēroti arī jomās, kur liela nozīme ir publisku personu rīcībai.

Mūsu komanda

Šajā lietā klientu konsultēja partneri, zvērināti advokāti – Ieva Andersone un Andris Tauriņš, kā arī vecākās juristes Marika Grunte un Linda Reneslāce. Advokātiem darbā palīdzēja jurista palīdze Lūcija Strauta.