Šā gada 13. maijā VSIA Rīgas cirks un Aidaco Group noslēdza līgumu par Rīgas Cirka ēkas pārbūves darbu veikšanu. Līguma vērtība – EUR 3 201 364,43 + PVN.

Projekts

Projekts ir nozīmīgs ar to, ka tiek veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (t.i., vēsturiski nozīmīgās un unikālās Rīgas Cirka ēkas) pārbūves darbi, kuru rezultātā būtiski uzlabosies Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras ainava.

Projekta galvenās darbības ir saistītas ar cirka ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

Vairāk par projektu: http://cirks.lv/parmums/cirka-rekonstrukcija

Pušu komentāri pie līguma noslēgšanas: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/rigas-cirka-ekas-parbuvei-noslegts-ligums-par-32-miljoniem-eiro.a404887/

Mūsu palīdzība un komanda

Mūsu komanda – partnere Lelde Laviņa, vecākais jurists Jorens Jaunozols un vadošais speciālists Raivo Raudzeps – bija pagodināti palīdzēt klientam (VSIA “Rīgas cirks”) jautājumos saistībā ar iepirkuma procesiem (t.sk., konsultējām klientu saistībā ar iepirkuma dokumentācijas izstrādi; sniedzām palīdzību atbilžu sagatavošanā uz pretendentu jautājumiem iepirkuma procesa laikā) un būvniecību (t.sk., izstrādājām būvniecības līguma un saistīto līguma nodrošinājumu projektus) sniedzām palīdzību atbilžu sagatavošanā uz pretendentu jautājumiem iepirkuma procesa laikā.