Meil on hea meel teatada, et meie partner, vandeadvokaat Kaupo Lepasepp määrati Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liikmeks.

Nõuandev roll haldusõiguse küsimustes

Haldusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.

Panustame mitmes valdkonnas

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel nõunik Pirkko-Liis Harkmaa (eetika- ja metoodikakomisjon ning tööõiguse komisjon), partner Allar Jõks (põhiõiguste komisjon), partner Karin Madisson (äriõiguse komisjoni esimees), partner Piret Jesse (äriõiguse komisjon), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon) ja vandeadvokaat Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon).Partner Piret Jesse kuulub ka Eesti Advokatuuri juhatusse.

1919. aastal asutatud Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Soovime Kaupole edu!

Rohkem infot.