Meil on hea meel teatada, et meie partner, vandeadvokaat Kaupo Lepasepp määrati Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liikmeks.

Nõuandev roll haldusõiguse küsimustes

Haldusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.

Panustame mitmes valdkonnas

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel nõunik Pirkko-Liis Harkmaa (eetika- ja metoodikakomisjon ning tööõiguse komisjon), partner Allar Jõks (põhiõiguste komisjon), partner Karin Madisson (äriõiguse komisjoni esimees), partner Piret Jesse (äriõiguse komisjon), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon) ja vandeadvokaat Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon). Partner Piret Jesse kuulub ka Eesti Advokatuuri juhatusse.

1919. aastal asutatud Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Soovime Kaupole edu!

Rohkem infot.