Nõustame rahvusvahelist advokaadibürood Bird & Bird’i EL-i vilepuhumise direktiivi ülevõtmise infosüsteemi koostamisel ja ajakohastamisel seoses selleks Eestis, Lätis ja Leedus tehtuga. Meie panus on koostada kokkuvõtlik ülevaade sellest, kuidas direktiivi erinevad sätted on üle võetud siseriiklikku õigusesse ning milliseid samme on astunud Eesti, Läti ja Leedu lisaks direktiivi miinimumnõuete täitmisele. Samuti oleme aidanud asjakohaste kohalike õigusaktide jõustumisega kursis hoidmisel, mis on jätkuvalt teemakohane Eestis,  kus direktiivi ülevõtmine venib.

Oleme uhked, et saame panustada üleeuroopalisse projekti, mis on aidanud ja aitab jätkuvalt täita ettevõtetel nii seadusjärgseid kui ka sotsiaalse vastutuse nõudeid Baltikumis ja kogu Euroopa Liidus.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Tiimi kuuluvad ja annavad nõu vilepuhujate õiguste kaitse tagamiseks:

Eestis: partner Karin Madisson, nõunik Pirkko-Liis Harkmaa ja jurist Karl Oskar Pungas.

Lätis: nõunik Andis Burkevics.

Leedus: advokaat Aurelija Daubaraitė ja jurist Guoda Tiškaitė.