Nõustasime Clementeri krediidiandja tegevusloa saamisel. Clementer on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis plaanib klientidele pakkuda peamiselt laene kinnisvara tagatisel.

Meie teenused ja projektitiim

Nõustasime Clementeri kogu loamenetluse vältel, sealhulgas sise-eeskirjade, juhendite ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamisel, Clementeri juhtkonna sobivuse ja nõuetelevastavuse hindamisel, suhtluses Eesti Finantsinspektsiooniga ja muude seonduvate küsimuste lahendamisel.

Meie tiimi juhtis nõunik Jane Eespõld, keda toetasid advokaadid Kamilla Alma Vilderson ja Monika Tomberg ning jurist Krista Ševerev.