Nõustasime virtuaalvääringu teenuse pakkujat Digital Active kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel halduskohtule. Pöördumine halduskohtusse oli vastukaja Rahapesu andmebüroo otsusele tühistada kliendi virtuaalvääringu teenuse osutamise tegevusluba.

Ebakorrektne seaduse tõlgendamine

Leidsime, et Rahapesu andmebüroo on valesti tõlgendanud seadust seoses tegevusloa omaniku juhatuse asukohanõudega Eestis ning rikkunud haldusõiguse olulisi põhimõtteid nagu uurimispõhimõte ja selgitamiskohustus.

Vaidlus sai lahendatud, kui Rahapesu andmebüroo võimaldas kliendil tegevusloa alles jätta. Sellega sai lõpu ka kohtuprotsess. Pärast seda oleme klienti toetanud erinevates regulatiivsetes ning töö- ja äriõiguse küsimustes.

Haldusõiguse põhimõtete puudulikkus

Kaasus oli oluline, kuna Rahapesu andmebüroo otsustas kliendi tegevusloa tühistada 2020. a märtsis jõustunud seaduse alusel. Samal teemal polnud aga veel kohtupraktikat avaldatud. Ühtlasi oli see seadus suunatud suurele hulgale virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa omanikele Eestis, kuna usutakse, et paljud tegevusloa omanikud ei pakugi tegelikult oma teenuseid Eestis.

See kaasus illustreeris Rahapesu andmebüroo puudulikku haldusõiguse põhimõtete rakendamist seaduse kohaldamisel. Meie nõu tulemusel oli kliendil võimalik oma tegevusega jätkata ning hoida alles ettevõttes töötavate inimeste töökohad.

Meie klienditiim

Meie klienditiimi kuulusid kohtuvaidluse alal partner Norman Aas, vandeadvokaat Albert Linntam ja advokaat Sandra Mikli ning tururegulatsiooni küsimustes jurist Krista Ševerev.