Koostöös patendibürooga Käosaar nõustasime erakonda Eesti 200 märgilises kaubamärgivaidluses mittetulundusühinguga Eesti Kultuur 200 ning selle juhiga Kärt Summatavet.

Sõnamärgi Eesti 200 registreerimise vaidlustamine

Pärast Erakond Eesti 200 asutamist aastal 2018 teatasid Summatavet ja Eesti Kultuur 200, et kaubamärk Eesti 200 on juba nende poolt kasutusel. Summatavet kui kaubamärgi omanik vaidlustas sõnamärgi Eesti 200 registreerimise erakonna poolt seoses tema poolt varasemalt Nizza klassifikatsiooni klassis 41 sümpoosionide läbiviimiseks registreeritud kujutismärgiga Eesti 200.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon palus mõlemal osapoolel esitada kirjalikud seisukohad oma positsiooni kaitsmiseks mitmel korral. Mitmete põhjalike seisukohtade järjepanu esitamise võimaldamine on väga ebatavaline, kuivõrd üldiselt on osapoolte võimalused oma argumentide esitamiseks limiteeritud. Võttes arvesse suurenenud meedia ja avalikkuse tähelepanu vaidluse suhtes, anti osapooltele võimalus esitada oma seisukohti kuni poolt- ja vastuargumentide täieliku ammendumiseni. Eesti Kultuur 200 ja Kärt Summataveti kõikidele argumentidele vastamine nõudis väga detailset analüüsi kogu meie kliendimeeskonna poolt.

Märgiline vaidlus

Kolm aastat kestnud vaidluse tulemusel jõudis apellatsioonikomisjon vahetult pärast vastaspoole vastuseisu tagasi lükkamist lõpliku otsuseni Erakond Eesti 200 kasuks. Komisjon leidis, et kaubamärgi kaitse ulatus on piiratud kaupade ja teenustega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ning seda ei saa meelevaldselt laiendada kaupadele ja teenustele, millel võib olla kaudne seos loetletud teenustega. Kaubad ja teenused, mille kaitseks Eesti 200 kaubamärki soovis registreerida, ei ole sarnased sümpoosionide läbiviimisega.

Lisaks eelnevale leidis apellatsioonikomisjon, et varasemalt registreeritud kaubamärki ei saa pidada laialdaselt tuntuks või et sellele saaks omistada mainet, mis võimaldaks kaubamärgi kaitset laiendada kaupadele ja teenustele, mille jaoks see ei ole registreeritud.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Vaidluse osapooltel paluti mitmes voorus oma seisukoha toetuseks esitada ulatuslik argumentatsioon, mida aitasid ette valmistada meie intellektuaalomandi eksperdid advokaat Mirell Prosa ja vandeadvokaat Olivia Kranich, keda toetas partner Kaupo Lepasepp.

Vaidluse tulemusel viis Erakond Eesti 200 edukalt lõpuni kaubamärkide Eesti 200 ja Erakond Eesti 200 registreerimise.

Nõustasime klienti koostöös patendibürooga Käosaar.