Sorainen nõustab Eesti Arengufondi (Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, investeerides käivitamisjärgus teadmis- ja tehnoloogiamahukasse Eesti ettevõtlusse) ja SmartCapi (Eesti Arengufondi tütarettevõtja, mille eesmärk on valitseda riskikapitalifondi Early Fund II) otseinvesteeringute portfelli ümberkorraldamisel.

2014. aasta augustis otsustas Eesti Arengufondi nõukogu Arengufondi investeerimistegevuse ümber korraldada. „Turu areng on jõudnud etappi, kus on piisavalt erafondihaldureid ja riigil endal ei ole vaja enam fondi haldusteenust osutada” selgitas Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe.

2016. aasta augustis kuulutasid Eesti Arengufond, SmartCap ja Euroopa Investeerimispank välja konkursi, et leida erafondivalitseja riigi otseinvesteeringute portfellile, kuhu kuulub 15 idufirmat. Euroopa Investeerimispank (EIB) kaasati konkursi läbipaistva korraldamise läbiviimiseks.

Erafondivalitsejalt oodatakse uue fondi loomist, tänaste investeeringute haldamist ja jätkuinvesteeringute tegemist. Uude fondi paigutatakse Eesti Arengufondi ja Early Fund II osalused ettevõtetes ning vaba raha kuni 10 miljoni euro ulatuses jätkuinvesteeringute tarbeks.

Konkursi võitja peab juhtima uut fondi turutingimustel. Erafondivalitseja poolt valitsetav fond jätkab investeerimistegevust varasemate põhimõtete järgi – investeeringuid portfelliettevõtete omakapitali tehakse üksnes koos erainvestoritega.

Uus fond peaks alustama tegevust 2017.aasta I kvartalis. Otseinvesteeringute juhtimine jätkub senisel kujul kuni erafondivalitseja leidmiseni.

Investeerimistegevuse ümberkorraldamine ülalkirjeldatud viisil on Eestis ainulaadne – varem ei ole avaliku sektori üksus investeeringute juhtimist erafondivalitsejale üle andnud; samuti on esmakordne erafondivalitseja leidmiseks ülalkirjeldatud viisil konkursi korraldamine.

Sorainen nõustas Eesti Arengufondi ja SmartCapi konkursi ettevalmistamise ja planeerimisega seotud juriidilistes aspektides (sh keerulistes riigihanke, riigiabi, fondiregulatsiooni ja aktsiate optsiooniprogrammiga seonduvates küsimustes) ning aitas koostada erafondivalitseja konkursi tingimused.

Partner Reimo Hammerbergi juhtimisel andsid kliendile õigusnõu teiste seas vandeadvokaat Paul Künnap ning advokaadid Jane Eespõld, Kaspar Endrikson, Kadri Härginen, Veiko Vaske ja Kristina Promet.