Analüüsisime E-kaubanduse Liidu palvel, kuidas tulla toime välismaiste e-poodide käibemaksustamise mittevastavustest tuleneva märkimisväärse maksukahjumiga Eestis.

Puudulik seadusandlus

Meie analüüs paljastas, et igal aastal jääb Eesti riigil välismaiste e-poodide käest saamata hinnanguliselt 145 miljoni euro väärtuses käibemaksu. Seesugust maksuauku võimaldab puudulik seadusandlus, mis näiteks ei võimalda Maksu- ja Tolliametil (MTA) viia välismaiste e-poodide suhtes läbi tõhusaid maksuauditeid või menetlusi.

“Isegi kui see info on kellelgi olemas, näiteks makseteenuse teostajal ehk kommertspankadel, kes esitavad andmed isikustatud kujul ka Eesti Pangale, ei tohi makseteenuse teostaja ega Eesti Pank neid andmeid Maksu- ja Tolliametile edastada, sest need on maksusaladusega kaetud. Teisisõnu puuduvad õiguslikud hoovad selleks, et tagada MTA ligipääs maksmata maksude sissenõudmiseks vajalikele andmetele,” selgitas meie partner Allar Jõks.

Kehtiva seaduse kohaselt peavad Eestis registreeritud e-poed tasuma käibemaksu klientide poolt välismaal sooritatud ostudelt ning enam kui 10 000 eurose käibe puhul tuleks käibemaks maksta selles riigis, kus ost sooritati. Ehk kui Eestisse tehtud müükide käibe piirmäär ületatakse, tuleb käibemaks tasuda Eesti riigile. Paljud välismaised e-poed Eesti riigile käibemaksu aga ei maksa ja saavad nii konkurentsieelise, mis väljendub näiteks võimaluses müüa oma kaupa odavama hinnaga.

Võimalikud lahendused

Probleemi kõige kiirema lahendusena näevad meie spetsialistid Eesti Panga seaduse muutmist. Muudatus tuleks teha nii, et Eesti pangal oleks lubatud e-kauplejaid puudutavaid andmeid jagada Maksu- ja Tolliametiga.

Kui Eesti Panga siseriiklikul maksuteabe vahetamisel tekivad takistused ja selline ühepunktiline andmete kogumine ei ole teostatav, peaks Eesti järgima Euroopa Liidu regulatsioone ning nägema ette sarnased kohustused Eesti makseasutustele. EL direktiivis on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 2024. aastal peaks olema e-kaubandust puudutav info vajalikele osapooltele kättesaadav. Kuna maksukahju on märkimisväärne, pole meie hinnangul põhjust selle ajani oodata.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Meie analüüsi aluseks on erinevad avalikud andmed. Näiteks küsiti analüüsi läbiviimiseks teabenõu kaudu Eesti Pangalt, kui suur on näiteks välismaiste e-poodide orienteeruv käive Eestis ning Maksu- ja Tolliametilt andmeid deklareeritud käivete kohta. Sellest lähtuvalt ja teatud eeldustele tuginedes arvutasime välja hinnangulise käibemaksukao.

Analüüsi koostasid meie maksueksperdid partnerid Allar Jõks ja Kaido Künnapas.

Rohkem infot: ERR.