Nõustame Ekspress Gruppi, Baltikumi suurimat meediaettevõtet, trükikoja Printall müümisel oma suurima aktsionäri Hans H. Luigega seotud firmale Trükitung.

Grupi digitaalne tulevik

Grupi tütarettevõtte Printall müügivõimalusi ja selle muid alternatiive on Ekspress Grupp kaalunud alates 2020. aasta lõpust „Hindamise käigus võeti ühendust üle 50 võimaliku ostjaga. Parima pakkumise tegi nii rahaliselt kui strateegiliselt Trükitung, mida kontrollib Ekspress Grupi nõukogu liige ja aktsionär Hans H. Luik. Pakkumise hind on 10 miljonit eurot,“ selgitas Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu. Hindamisprotsessi juhtis finantsnõustaja Porta Finance.

Printalli müügiga lahkub Ekspress Grupp trükiteenuste turult ning muutub pea täielikult digitaalse tulubaasiga meediaettevõtteks. „Trükiteenuste segment on meie äris olnud kahaneva strateegilise tähtsusega ja Ekspress Grupp on panustanud eeskätt digitaalsete tulude kasvule. Printalli müük vabastab Ekspress Grupi jaoks kapitali, mida investeerida digiäri edasise kasvu toetamiseks. Tänavu I kvartalis andsid digitulud juba 50% protsenti kõigist Ekspress Grupi tuludest ja tükiteenuste segmendist väljumise järel hakkab see olema üle 70% protsendi,“ lausus Mari-Liis Rüütsalu.

Trükiteenuste vajadus säilib

Hans H. Luik märkis, et otsustas investeerida Printalli ostu, kuna tunneb väga hästi trükiäri ja näeb, et vaatamata meediaturu muutustele ei kao vajadus trükiteenuste järgi niipea.  ,,Ekspress Grupi ärimudel on tänase juhtkonna käe all muutunud viimastel aastatel tugevalt digitaalseks ja tehing annab kontsernile finantsilist jõudu lisainvesteeringuteks selles vallas. Samas pean oluliseks, et Ekspress Grupi pabertoodetele säiliks tugev trükipartner.  Kavatseme Printallis jätkata turutingimustel nii Ekspress Grupi teenindamist kui ka teistele klientidele kvaliteetse trükiteenuse osutamist,“ lausus Hans H. Luik.

1971. aastal asutatud trükikoda Printall kuulub Ekspress Gruppi alates 1998. aastast. Tehingu peavad enne jõustumist veel heaks kiitma Ekspress Grupi aktsionärid. Seoses sellega kutsub Ekspress Grupp 13. juuliks 2021 kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku. Hans H. Luik ega tema kontrollitavad äriühingud ei saa ka erakorralisel üldkoosolekul hääletada.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Oleme nõustanud Ekspress Gruppi kogu müügiprotsessi vältel. Meie kliendimeeskonda juhtis partner Toomas Prangli, keda toetasid advokaadid Robin Teever ja Nele Suurmets.

Rohkem infot.