Nõustasime ELMO Renti aktsiate täiendava avaliku pakkumise läbiviimisel ning uute aktsiate kauplemisele võtmisel Nasdaq Tallinna poolt opereeritaval alternatiivturul First North.

Suur huvi turult

Ajavahemikul 27.detsembrist kuni 10.jaanuarini toimunud aktsiate avaliku pakkumise käigus märgiti 256 363 aktsiat summas 1 409 996 eurot, mis tähendab, et pakkumine märgiti üle ligi 1,8-kordselt. ELMO Rendi aktsionäride arv suurenes 1500 võrra kokku 4000 aktsionärini.

Toetades ettevõtte arengut

Emissioonist saadud vahendeid kasutab ELMO Rent 20 kaugjuhitava auto tänavale toomiseks, elektrisõidukite pargi kasvatamiseks, Elektritakso soetamiseks ja taksosuuna käivitamiseks, eeltööks välisturgudele sisenemisel ja IT-tarkvara edasiarenduseks.

“Hoolimata pühadeperioodil läbiviidud aktsiaemissioonist on tulemus korralik, mis rõõmustab meie meeskonda ja on tunnustuseks, et panustamine keskkonnasäästule ja tehnoloogia innovatsioonile on olnud õige,“ ütles ELMO Rendi asutaja Enn Laansoo Jr. „Suurem aktsiate ja aktsionäride arv peaks tõstma meie aktsia likviidsust ja tooma kaasa ettevõtte arengutele vastavaid hinnamuutusi.“

Meie klienditiim

Nõustasime klienti kogu protsessi vältel. Meie klienditiimi juhtis partner Kätlin Krisak, keda toetas jurist Mirjam Metsik.