Nõustasime Energiasalve, Eesti esimese suuremahulise vesisalvesti arendajat, seoses Euroopa Liidu kestlike investeeringute hõlbustamise raamistikuga (nn EL-i taksonoomiamäärus).

Oluline osa rohepöördest

Energiasalve maa-alune Paldiskisse rajatav 500MW pump-hüdroakumulatsioonijaam (vesisalvesti) on lahendus, mis võimaldaks minna Eestil pea täies mahus üle sõltumatule taastuvenergiale ja tagaks tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna. 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine.

Energiasalv on üks kaheksast Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluvast salvestiprojektist ning Energiasalve uuringuid kaasarahastab kuni 50% ulatuses Euroopa Komisjon.

Suureneb läbipaistvus

Taksonoomiamäärus sätestab ühise kriteeriumide ja piirmäärade raamistiku, et teha kindlaks, kas tegevust saab pidada keskkonnasäästlikuks või taksonoomiaga kooskõlas olevaks sellistes valdkondades nagu kliimamuutuste leevendamine, kohanemine, ringmajandus, saaste vältimine ja bioloogiline mitmekesisus.

Tegevuse vastavus taksonoomiale hõlbustab kliendi jaoks investeeringute kaasamist, luues investorite jaoks läbipaistvust ja selgust keskkonnaga seotud küsimustes. Vesisalvestil on kriitiline roll selles, et taastuvenergia tootmisseadmed, nagu tuulepargid ja päiksepargid saaksid turule tulla kuivõrd salvestus on vajalik ajal, kui tootmist on liiga palju, aidates  seeläbi elektrisüsteemi tasakaalus hoida.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Koostasime kliendi energeetika projektile (pump-hüdroakumulatsioonijaamale) ülevaate kriteeriumitest, mille täitmise puhul loetakse projekt taksonoomiamääruse nõuetele vastavaks ehk keskkonnasäästlikuks. Järgmise sammuna tuleb kliendil sisuliselt hinnata, kas projekt nende kriteeriumitele vastab.

Klienti nõustasid energeetika valdkonna juht vandeadvokaat Kaspar Endrikson, vandeadvokaat Britta Retel ja advokaat Elina Mizerova.