Esindasime edukalt pankrotis äriühingu pankrotihaldurit vaidluses ettevõtte ülemineku üle. Selle tulemusel suureneb pankrotivara ligi 125 000 euro võrra.

Oluline võimalus pankrotivara suurendamiseks

Esitasime pankrotihalduri nimel hagi äriühingu vastu, kuhu oli äritegevus teisest, juba pankrotistunud äriühingust, üle viidud. Nimelt oli juba olemas jõustunud kohtulahend, millega mõisteti esimeselt äriühingult pankrotipessa välja ligi 125 000 eurot. See äriühing läks aga kohtuvaidluse ajal pankrotti ning tegevus viidi üle järgmisesse ühingusse. Varjatud ettevõtte üleminekul tulevad võlad ja vanad kohtuotsused sellega aga kaasa. Seetõttu esitasimegi hagi, et kohus tuvastaks otsuse täidetavuse teise äriühingu suhtes ettevõtte ülemineku tõttu. Kohus leidis, et ettevõte on üle läinud ja sellest tulenevalt teine äriühing vastutab pankrotis äriühingu kohustuste eest. Seega kohus rahuldas hagi ja tunnistas pankrotis ärihingu vastu tehtud kohtuotsuse täidetavust uue äriühingu suhtes, millesse oli pankrotis äriühingu ettevõte üle läinud.

Märkimisväärne kohtulahend

Lahend on oluline, kuna kohus kinnitas võimalust panna ettevõtte üleandja vastu olev jõustunud kohtuotsus maksma ettevõtte omandaja suhtes. See annab muuhulgas pankrotimenetluses täiendava õiguskaitsevahendi võlausaldajate huvide kaitseks ja võimaluse pankrotivara suurendamiseks.

Samuti on lahend oluline, sest kohus selgitas, et kuivõrd jõustunud kohtuotsusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat, siis on ka ettevõtte ülevõtja vastu jõustunud otsusest tuleneva nõude maksmapanemiseks aega 10 aastat.

Kohtulahend ei ole veel jõustunud ning tõenäoliselt jätkub vaidlus teises kohtuastmes.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindame klienti alates vaidluse algusest.

Meie kliendimeeskonda kuuluvad partner Carri Ginter, maksejõuetusõiguse valdkonna juht Mari Agarmaa ja advokaat Liisa-Maria Puur.