Nõustame kindlustusaktsiaseltsi Gjensidige Falck Räddningskår 100-protsendilises omandamises. Tehing hõlmab Falck Investment Sverige Norra, Soome, Eesti ja Leedu tütarettevõtteid (Falck RSA Nordic & Baltics) ning selle väärtuseks on 1.4 miljardit Rootsi krooni võla- ja sularahavabalt.

Fookuses on strateegia

Falck RSA Nordic & Baltics on juhtiv maanteabiteenuse pakkuja üleriigilise frantsiisivõrgustikuga Rootsis, Norras, Soomes, Eestis ja Leedus. Ettevõtte omandamine on Gjensidige strateegiline samm klientide vajaduste holistiliseks lahendamiseks ning see täiendab Gjensidige olemasolevaid tooteid ja teenuseid Põhjamaade regioonis. Tehingu lõpuleviimine toimub eelduste kohaselt 2022. aasta esimeses kvartalis ning sõltub konkurentsialaste ja teiste tavapäraste regulatiivsete tingimuste heakskiitmisest vastavate ametkondade poolt. Falck RSA Nordic & Baltics jätkab eraldiseisva üksusena ja sama kaubamärgi all kuni üleminekuperioodi lõpuni.

Holistiline lähenemine klientide vajaduste lahendamisele

Falck RSA Nordic & Baltics pakub maanteeabi ning telefonikeskuse teenuseid, muuhulgas erakorralist remonti, rehvivahetust, aku ja pirnide vahetamist, akude laadimist ja äraveoteenuseid. Falck RSA võrgustikku Rootsis, Norras, Soomes, Eestis ja Leedus kuulub ~370 käivituskohta. Kontsern haldab kokku üle 1400 frantsiisisõiduki ning omab ligi 60 sõidukit. Gruppi kuulub ~260 töötajat ning 2020. aasta käive ulatus 75.8 miljoni euroni ja kasum 6 miljoni euroni (EBITA).

“Meie lähiaastate peamine prioriteet on hoida ja tugevdada veelgi suhteid oma klientidega, olles oma nende usaldusväärne partner. Falck RSA Nordic & Baltics maanteeabiteenused sobivad meie strateegilisse tegevusplaani ideaalselt, täiendades olemasolevaid mobiilsuspakkumisi ja võimaldavad klientide elu veelgi mugavamaks teha”, kommenteerib Gjensidige CEO Helge Leiro Baastad.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame Gjensidiget kõigis tehingu faasides, sealhulgas juriidilise auditi, läbirääkimiste ja tehingudokumentide ettevalmistamisega. Toetame klienti ka tehingu lõpuleviimisega seotud küsimustes ning konkurentsiseadusega seoses.

Meie kliendimeeskonda juhib nõunik Lauri Liivat, keda toetab partner Toomas Prangli.

Meeskonda kuuluvad veel:

Eestis: nõunikud Piibe Lehtsaar ja Pirkko-Liis Harkmaa ning advokaadid Kirsi Johanna Koistinen, Nele Suurmets, Vladislav Leiri.

Leedus: nõunik Monika Malisauskaite-Vaupsiene ja advokaadid Edita Dauksiene, Aurelija Daubaraite, Svetlana Rudaja, Mindaugas Dominykas Baniulis ja Auridas Litvinas.

Lisainfo.