Meie töövaidluste eksperdid esindasid edukalt SaaS idufirmast klienti vaidluses endise töötajaga seoses viimase töösuhte lõpetamisega töölepingu rikkumise tõttu.

Alusetud süüdistused

Vaidlus sai alguse, kui ettevõtte juhatusega rahulolematu töötaja otsustas kirjutada kirja idufirma investoritele, kus juhtis tähelepanu väidetavatele probleemidele ja muredele, mis tal enda töösuhte osas olid.

Kahetsusväärselt esitas töötaja selles kirjas mitmeid valesüüdistusi tööandja ning ettevõtte juhatuse liikme kohta, mis kahjustasid märkimisväärselt tööandja mainet tema investorite silmis. Selline teguviis omab ettevõtte jaoks tõsiseid tagajärgi, kuivõrd osanike silmis hea maine säilitamine on suuresti oma investoritest sõltuva noore idufirma jaoks võtmetähtsusega.

Õigustatud otsus

Rikkumise tõsidusega nõustus ka töövaidluskomisjon, kes sarnaselt tööandjale leidis, et selline käitumine töötaja poolt on lubamatu ja on oma olemuselt töötaja lojaalsuskohustuse rikkumine. Seeläbi oli tööandjal täielik õigus tööleping erakorraliselt ilma igasuguse eelneva teavitamiseta üles öelda.

On ilmselge, et endise töötaja poolt esitatud valesüüdistused rikkusid töötajalt oodatud usaldust ja lojaalsust ning seadsid lisaks ohtu ka ülimalt olulised suhted tööandja ja tema investorite vahel. Tööandja otsus töösuhe lõpetada oli seega igati õigustatud ja vajalik, et kaitsta oma mainet ja säilitada head suhted investoritega.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime idufirmat kõigis vaidlusega seotud õigusküsimustes ning esindasime klienti vaidluse raames töövaidluskomisjonis.

Meie kliendimeeskonda juhtis nõunik Kadri Härginen, keda toetasid jurist Jaanika Alevi ja nõunik Pirkko-Liis Harkmaa.