Nõustasime Kaamos Groupi, selle Eesti tütarettevõtjat Kaamos Timberit ning Valgevene tütarettevõtjat Mozyr Sawmill 15 miljoni euro suuruse laenulepingu sõlmimisel Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (EBRD). Laen annab Kaamos Groupile võimaluse püstitada Valgevene ühe vanima linna, Mozyri lähistel asuvale mahajäetud tööstusalale uue saeveski.

See on teine Kaamos Groupi Valgevene tütarettevõtjatele antud EBRD laen. Uue 7-aastase EBRD laenuga rahastatakse tootmisüksust, mis suudab aastas toota ligi 250 000 m3 okaspuidust saematerjali, mis eksporditakse olemasolevatele ja uutele turgudele. Projektiga luuakse Mozyris ligi 100 uut töökohta ning Kaamos Group peaaegu kahekordistab sellega oma tootmisvõimsust Valgevenes, olles nüüd võimeline tootma 450,000 m3 okaspuidust saematerjali aastas.

Kaamos Group OÜ tegeleb kinnisvaraarenduse, ehituse ning puidutööstusega Eestis, Lätis ja Valgevenes.

Soraineni piiriülene meeskond, kuhu kuulusid partnerid Kiryl Apanasevich ja Piret Jesse, advokaat Robin Teever ning juristid Ann Laevskaya ja Artem Semchik, nõustas laenusaajat kõikides tehingut puudutavates õiguslikes küsimustes, sealhulgas laenudokumentide koostamisel ja läbirääkimistel.