Esindame Virtsu kooli lapsevanemaid vaidluses Lääneranna vallaga.

Vaidluse keskmes on Lääneranna Vallavolikogu 24. märtsi otsus muuta Virtsu põhikool alates käesoleva aasta sügisest neljaklassiliseks algkooliks. Otsust põhjendati valla jõuetusega Virtsu põhikooli üleval pidada.

Kohus peatas kooli muutmise neljaklassiliseks

Virtsu kooli lapsevanemad esitasid Tallinna Halduskohtule kaebuse vallavavolikogu otsuse tühistamiseks, kuna vallavolikogu otsus ei sisalda vajalike analüüse ning kaasamine on olnud puudulik. Lisaks taotlesid kaebajad kohtult esialgset õiguskaitset, et peatada vaidlustatud otsuse täitmine, mille järgi saaks üheksaklassilisest koolist uuest õppeaastast neljaklassiline. Tallinna Halduskohus peatas 12.05.2023 määrusega vallavolikogu otsuse kehtivuse Virtsu kooli puudutavas osas. See tähendab seda, et kohtuvaidluse ajal ei tohi sulgeda kooli 5.-9. klassi, nagu vallavolikogu otsus ette nägi.

„Esialgne õiguskaitse hoiab Virtsu kooli põhikoolina kohtuvaidluse ajal ja ei luba kohalikul omavalitsusel teerulliga seadustest, lastest ja kogukonnast üle sõita,“ selgitas meie partner ja vandeadvokaat Allar Jõks väljaandele Lääne Elu. „Seega vähemalt 1. septembril 2023 saavad lapsed kalliks saanud koolimajas kooliteed jätkata.”

Meie kliendimeeskond

Virtsu kooli lapsevanemaid esindavad vaidluses meie partnerid, vandeadvokaadid Allar Jõks ja Karin Madisson ning advokaat Gerli Helene Gritsenko. Allar ja Gerli esindavad ka Lehola koolimajas käivate laste lapsevanemaid vaidluses Lääne-Harju vallaga seoses Lehola koolimaja planeeritud sulgemisega. Nimetatud vaidlustes toetab advokaatide tööd jurist Moon Lokk.