Koostasime Thomson Reutersi Fondi ning kvaliteetset ajakirjandust ja meediapädevusi edendava Baltic Centre for Media Excellence’i heaks uurimuse, milles võrdlesime Balti riikide meediaregulatsioone.

Projektist

Võrdlevas uuringus kõrvutasime Balti riikide meediaregulatsioonid ning uurisime, kuidas erineb Eestis, Lätis ja Leedus ajakirjanduse ja meediaga seotud seadusandlus. Uurimus annab ülevaate piirangutest ajakirjanike ja meediaettevõtete õigustele ning takistustest teabele ligipääsemisel. Meie õigusnõu hõlmas täiendavalt ka lahendusi eelnimetatud probleemidele.

Märkimisväärne osa uurimusest moodustas fookus kohalike omavalitsuste meediaväljaannetega seotud konkurentsiküsimustele. Lisaks analüüsisime kohtupraktikat ning näiteid päris elust, et anda ajakirjanikele parem arusaam neile kohalduvatest seadustest.

Koostatud meediaregulatsioonide uurimust kasutab Thomson Reutersi Fond Balti riikide ajakirjanike väljaõppes. Meie meeskonna panus aitab edendada sõltumatute meediaväljaannete arengut ning pakub väljaannetele paremat ülevaadet neist ümbritsevad õigusmaastikust.

Meie tiim

Projektitiimi kuulusid nõunik Stasys Drazdauskas, partner Ieva Andersone, partner Mihkel Miidla, advokaadid Oliver Kuusk ja Paulius Mockevičius, ning juristid Lūcija Strauta ja Jürgen Adamson.