Nõustame Balti erakapitalifondi Livonia Partners ekspordile suunatud Eesti klaasitöötleja Klaasimeistri ostul. Osapooled on jõudnud kokkuleppele ja tehing jõuab lõpule pärast seda, kui on saanud heakskiidu konkurentsiametilt.

Ettevõtte uude faasi juhtimine

Klaasimeister on juhtiv valuklaasi töötleja ja klaasi erilahenduste pakkuja, mis keskendub klaaspakettidele ja teistele keerukate fassaadiprojektide juures nõutavatele klaasilahendustele. 1997. aastal asutatud ettevõte tegutseb täna uues moodsas tootmisüksuses 30 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Oma ajaloo vältel on Klaasimeister edukalt teenindanud kliente Skandinaavias ja neilt pärineb nii mõnigi suurejooneline katuselahendus, nagu Oslo lennujaam ja Helsinki raamatukogu.

“Klaasimeister on pikka aega näidanud kiiret kasvu ja püsivat kasumlikkust. Selliste hästijuhitud rahvusvahelisele tegevusele keskenduvate Balti ettevõtete toetamisest on saanud Livonia käekiri. Ettevõtte asutajad on teinud suurepärast tööd ja ehitanud üles hästitoimiva äri. Nüüd on meie kord aidata Klaasimeistril saavutada oma järgmised arenguetapid,” sõnas Livonia Partnersi asutav partner Kaido Veske.

“Klaasimeistrisse paigutatud investeeringust saab selle teoks saades hiilgav näide sellest, kuidas pensionifondid võivad kohalikku majandusse investeerida ja regionaalsete tippettevõtete kasvust kasu lõigata,” lisas Veske.

Meie teenused ja meeskond

Nõustasime Livonia Partnersit kõikides tehinguga seotud õiguslikes küsimustes, sealhulgas juriidilise auditi läbiviimisel, aktsiate ostulepingu koostamisel ja selle tingimuste üle läbirääkimistel, samuti ühinemisloa taotlemisel ja muudes küsimustes.

Meie projektimeeskonda juhtisid partner Toomas Prangli, vandeadvokaat Piibe Lehtsaar ja advokaadid Piret Lappert ning Nele Suurmets.