Minust

Olen meie büroo ühinguõiguse ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute meeskonna pikaajaline liige. Alustasin selles valdkonnas 2007. aastal ning tegelen sellega jätkuvalt, sest töö toob iga päev midagi uut. Olen nõustanud suuri institutsionaalseid ja erainvestoreid ühinemis- ja ülevõtmistehingutes ning ühinguõiguse küsimustes.

Mulle on oluline

Kõik etapid kontrolli all. Olen nõustanud äriühinguid omandamistehingutes ja ühisettevõtete loomises, osaledes tehingu kõigis etappides: eellepingu läbirääkimistel, juriidilise auditi läbiviimisel, tehingudokumentide koostamisel ja nõupidamistel ning tehingu sõlmimisel ja sõlmimisjärgsetes tegevustes, et tagada kogu protsessi sujuvus.

Tarbijavaidluste lahendamine. Enne Soraineniga liitumist töötasin üheksa aastat teises advokaadibüroos ja tegutsesin sel ajal ka Eesti tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni juhina.

Ajaloolised tehingud. Mul on olnud privileeg osaleda mitmes märgilise tähtsusega ühinemises Balti riikides, sealhulgas Nordea ja DNB Balti riikide tegevuse ühendamisel, mille tulemusena loodi Luminor pank Samuti nõustasin Poola suurimat kindlustusseltsi PZUd tütarettevõtte aktsiate müügis. Pakkusime oma tiimiga kliendile igakülgset juriidilist tuge kogu protsessi vältel, sealhulgas hankisime vajalikud load järelevalveasutustelt allutatud laenu tagasimaksmiseks, valmistasime ette PZU Grupi Läti ja Eesti ettevõtete eraldamise, hankisime vajalikud load Eesti, Läti ja Leedu ning Norra konkurentsi- ja finantsjärelevalveasutustelt, aitasime koostada tehingudokumendid ning andsime abi ka teistes tehinguga seotud küsimustes kõigis kolmes Balti riigis.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur