Minust

Olen meie büroo ühinguõiguse ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute meeskonna pikaajaline liige. Alutasin selles valdkonnas 2007. aastal ning tegelen sellega jätkuvalt, sest töö toob iga päev midagi uut. Keskendun peamiselt ühinemis-, ülevõtmiste- ja riskikapitalitehingutele, äriühingu restruktureerismisele ning samuti klientide toetamisele igapäevastes äriühinguõiguse küsimustes. Olen nõustanud erinevate valdkondade institutsionaalseid ja erainvestoreid ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, sealhulgas IT-idufirmasid kui ka kasvulavadelt väljunud ettevõtteid. Olen ärimeelne ning klientidele pühendunud, aidates klientidel omandada, asutada ja juhtida ettevõtteid kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega. Juhtisin mitmeid aastaid meie regionaalset ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma ning hetkel panustan meeskonda aktiivse liikmena. Oma laialdastele kogemustele tuginedes aitan kaasa töörühma oskusteabe arendamisele. Samuti olen meditsiini ja tervishoiu ning finants- ja kindlustusõiguse sektorgrupi liige. Minu suurimad tehingud on toimunud just nendes valdkondades.

Mulle on oluline

Kõik etapid kontrolli all. Olen nõustanud äriühinguid omandamistehingutes ja ühisettevõtete loomises, osaledes tehingu kõigis etappides: eellepingu läbirääkimistel, juriidilise auditi läbiviimisel, tehingudokumentide koostamisel ja nõupidamistel ning tehingu sõlmimisel ja sõlmimisjärgsetes tegevustes, et tagada kogu protsessi sujuvus.

Tarbijavaidluste lahendamine. Enne Soraineniga liitumist töötasin üheksa aastat teises advokaadibüroos ja tegutsesin sel ajal ka Eesti tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni juhina.

Ajaloolised tehingud. Mul on olnud privileeg osaleda mitmes märgilise tähtsusega ühinemises Balti riikides, sealhulgas Nordea ja DNB Balti riikide tegevuse ühendamisel, mille tulemusena loodi Luminor pank Samuti nõustasin Poola suurimat kindlustusseltsi PZUd tütarettevõtte aktsiate müügis. Pakkusime oma tiimiga kliendile igakülgset juriidilist tuge kogu protsessi vältel, sealhulgas hankisime vajalikud load järelevalveasutustelt allutatud laenu tagasimaksmiseks, valmistasime ette PZU Grupi Läti ja Eesti ettevõtete eraldamise, hankisime vajalikud load Eesti, Läti ja Leedu ning Norra konkurentsi- ja finantsjärelevalveasutustelt, aitasime koostada tehingudokumendid ning andsime abi ka teistes tehinguga seotud küsimustes kõigis kolmes Balti riigis. Olin üks kliendimeeskonna juhtidest Soome juhtiva eratervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutaja Mehiläineni nõustamisel seoses töötervishoiuteenuse pakkuja Qvalitas Arstieskuse ja hambaravi ettevõtte Unimed Grupi omandamisel.

Ühinemiste ja ülevõtmiste ekspert. Tänu aastatepikkusele kogemusele ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas mõistan hästi tehingutsüklit  ja klientide vajadusi protsessi erinevates etappides. Toetudes oma suurele kogemusele, panustan meie ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma arengusse, koostades vajalikke tehingu- ja menetlusdokumente eesmärgiga pakkuda klientidele tõhusat teenust. Samuti pean oluliseks valdkonnateadmiste edasiandmist noortele kolleegidele, kaasates neid projektidesse ning pidades firmasiseseid loenguid ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnast.

 

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur