Nõustasime Milrem AS-i mitmelt investorilt omakapitaliinvesteeringute kaasamisel.

Kaitsetööstuse innovatsiooniliider

Milrem AS on Eesti kaitsetööstusettevõte, mis keskendub peamiselt mehitamata roomiksõidukite arendamise ja tootmise, robotroonikal ja autonoomsetel lahendustel baseeruvate lahinguväljasüsteemide arendamise ning operatsiooni analüüsi ja doktriini tasemel lahinguväljakontseptsioonide teostamise ning eeltoodu turustamise ja müügiga.

Meie teenused ja projekti töörühm

Nõustasime Milrem AS-i tehingu kõigis aspektides, sealhulgas auditimaterjalide esitamisel ja analüüsimisel koos investoritega, aktsionäride lepingu koostamisel, investeerimistingimuste läbirääkimisel, vajaliku ettevõttesisese dokumentatsiooni koostamisel ning muudes tehinguga seotud küsimustes.

Klienti nõustasid partner Piret Jesse ja advokaat Robin Teever.