Nõustasime Eesti tervisetehnoloogia idufirmat Antegenes pro bono baasil meie Shared Missioni programmi raames.

Meie teenused

Koostasime uuenduslike vähiennetuslike geenitestide pakkujale Antegenes õigusliku analüüsi, mis valgustas ettevõtte võimalusi oma teenuste piiriüleseks pakkumiseks.

Näiteks tõstatus küsimus, kas ja millistel tingimustel võivad teised liikmesriigid piirata geenitestide piiriülest pakkumist. Samuti analüüsisime isikuandmete kaitsega seonduvaid küsimusi. Käesolevaks ajaks on Antegenes juba jõudnud laieneda Suurbritannia turule.

Antegenes osales meie 2021. aasta Shared Missioni programmis, millega raames pakkusime 100 000 euro väärtuses tasuta õigusnõu algatustele, mille eesmärk on kohalikes ja üleilmsetes kogukondades head teha mis tahes uuenduslikul viisil.

Innovatsioonile suunatud

Antegenes on 2018. aastal asutatud innovatsioonile suunatud Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte, mis võttis Eestis esimesena kasutusele sagedastesse vähivormidesse haigestumise riski hindavad geenitestid. Ettevõtte missioon on saavutada inimestele parem tervis ja pikem elu, aidates üksikisikuid, meditsiinitöötajaid ja terviseorganisatsioone kasutada geneetilist informatsiooni personaalseteks ja rahvatervise meetmeteks.

Meie kliendimeeskond

Ettevõtet nõustasid partner Mihkel Miidla, vandeadvokaat Lise-Lotte Lääne ja advokaat Liisa Kuuskmaa.