Hanke-, arveldus- ja makseprotsesside automatiseerimise ja digitaliseerimisega tegelev Soome äriühing OpusCapita müüs oma finants- ja raamatupidamisteenuste ettevõtte Norra erakapitaliinvestorile Longship. Müügitehing tehti teatavaks 4. mail 2017. Tehingu väärtust ei ole avalikustatud.

Uus ühing võttis 8 riigis üle kokku 800 töötajat – töölepingute tingimused jäid samaks. OpusCapitas töötab nüüd 1300 inimest ja ettevõte tegutseb 9 riigis.

Müügitehing oli OpusCapita jaoks strateegiliselt oluline samm, mis lubab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele, määratleda selgemalt oma sihtgruppi klientide seas ning kujundada välja selgema kasvuplaani.

Soraineni tiim, kuhu lisaks partner Toomas Pranglile kuulusid veel advokaadid Piret Lappert ja Kai Vainola ning jurist Mirjam Vichmann, abistas klienti Balti riikide õigusega seotud küsimustes.